Kazlauskienė, Dalia. Kruvinasis sekmadienis, arba dar kartą sušaudytų dainų Lietuva : [Sausio 13-oji]. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 15.

Stankevičienė, Zita. [Nuotraukos] : mieste ir rajone juostomis perrištos plevėsuoja gedulo vėliavos; Gedime su visa Lietuva tautos sūnų ir dukrų, kruvinąjį sekmadienį žuvusių už mūsų laisvę // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 15.

Amžina atmintis jums, kritusiems už brangios Lietuvos laisvę. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 16.

Kochanskas J. Mūsų stiprybė - vienybėje : [apie nuotaikas RSO (Rajono statybos organizacija) Sausio įvykių metu] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Mosteikaitė, Alma. „Lietuva bus laisva...“ : [žuvusiųjų minėjimas Simne] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Mosteikaitė, Alma. Šiandien - tik kartu : [Alytaus miesto ir rajono partijų bei judėjimų susirinkimo metu numatyti veiksmai po Sausio įvykių] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Pluščiauskienė, Onutė. Žmonės susitelkę, dirba : [darbas miesto įmonėse po Sausio įvykių] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Rafanavičienė, Genovaitė. Berniukai iškėlė vėliavą ir ją gina : [Alytaus moksleivių įspūdžiai iš tragiškų Sausio mėnesio įvykių] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Savickienė, Marytė. „Sunkiu akmeniu užgriūna...“ // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Slušnys, Antanas. Būkite prakeikti, žudikai! // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Steponavičius, Rimantas. Atmintis budi // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 17.

Bulgakovas, Zenonas. Sunkią valandą... : [Sausio 13-osios nuotraukos]. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 18.

Gedi visa Lietuva. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 18.

Meškeliūnas, Vytautas. Tai buvo pragaras - tikras pragaras : [alytiškio prisiminimai apie Sausio įvykius Vilniuje] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 18.

Pluščiauskienė, Onutė. Mylėkim kaip savo vaikus : [Medvilnės kombinato moterų darbuotojų mintys po Sausio įvykių] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 18.

Rafanavičienė, Genovaitė. Mes turim galingiausią ginklą - meilę Tėvynei : [Sausio 13 d. aukų minėjimas Alytuje, sausio 16 d.] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 18.

Jarmalavičienė, Irena. Kai verkia vyrai; Lietuva dėmesio centre : [apie kruvinąjį sekmadienį Lietuvoje] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 19.

Pangonis J. „Dirbam apsiausty...“ : [pokalbis su AT deputatu J.Pangoniu] / užrašė A. Mosteikaitė // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 19.

Stanulis, Pranas. [Nuotraukos] : alytiškiai pagerbė žuvusiųjų atminimą // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 19.

Steponavičius R. Mūru stokim : [pateikiamos karo Afganistane dalyvio Alytaus tarybos pirmininko J.Natulkevičiaus mintys apie tragiškus Sausio mėn. įvykius Vilniuje] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 19.

Steponavičius, Rimantas. Susimąstymo rytas : [Gedulo dienų paminėjimas 9-oje vid. mokykloje] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 19.

Steponavičius R. Pavojus dar nepraėjo : [Alytaus 9-osios vid. mokyklos dešimtokų prisiminimai apie Sausio 13-ąją Vilniuje] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 22.

Juodžbalienė J. Lietuvai labiau reikia ... : [alytiškių aukos Sausio 13 d. žuvusių aukų šalpos fondui] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 23.

Orinienė, Birutė, Bulgakovienė, Giedrė. Žinios iš eterio : [atsiliepimai apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 23.

Čižikas, Juozas. Laidotuvės, kuriose verkė visa Lietuva // Alytaus naujienos. - 1991, saus.24.

Mosteikaitė, Alma. Sužeidė. Ne tikėjimą ... : [apie M.Citrinavičių, rajono valstybinės remonto ir techninio aptarnavimo įmonės darbuotoją, sužeistą Sausio įvykių metu Vilniuje] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 25.

Kazlauskienė, Dalia. Aukų gerokai daugiau... // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 26.

Tamulynienė, Bronislava. Mokinių darbai Lietuvai. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 27.

Biesevičiūtė, Jūratė. Liūdime su visa Lietuva : [krokialaukiečiai pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę atminimą] // Alytaus naujienos. - 1991, saus. 29.

Orinienė, Birutė. Nepriklausomybės aukoms atminti : [apie Lietuvos tautodailininkų sąjungos Dzūkijos skyriaus narių išdrožtą kryžių - koplytstulpį]. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 1991, vas. 2.

Paršeliūnas A. Baimė apėmė paskui : [Sausio 13-osios įvykių Vilniuje liudininko prisiminimai] // Alytaus naujienos. - 1991, vas. 2.

Bingelis, Juozas. Aš - laisvas! : [Sovietinės Armijos atsargos karininko, grąžinusio bilietą, mintys apie Sausio 13-ąją] // Alytaus naujienos. - 1991, vas. 26.

Bulgakovienė, Giedrė. Negandos aidas, arba į ką sudėjom normalaus gyvenimo laidotpinigius : [Sausio 13-osios kruvinųjų atgarsiai] // Alytaus naujienos. - 1991, vas. 26.

Mosteikaitė, Alma. Sužeistųjų apmaudas : [Mečislovas Citrinavičius Sausio 13-ąją buvo sužeistas prie Televizijos bokšto] // Alytaus naujienos.- 1993, saus. 13.

Gudukas, Vincas. Kartu prisiminkime ir pagerbkime : [Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos darbo apžvalga] // Alytaus naujienos.- 1995, saus. 10, p. 3.

Gudukas, Vincas. Dvasinės, moralinės ir finansinės stiprybės : [apie nukentėjusius Alytaus mieste ir rajone Sausio įvykių metu] // Alytaus naujienos.- 1997, saus. 11, p. 4.

Skaržinskas, Česlovas. Lietuviško gyvenimo paradoksai : [apie nukentėjusią per 1991 m. sausio 13-osios įvykius G.Čiurlionienę] / Česlovas Skaržinskas - Portr. // Alytaus naujienos. - 1997, liep. 5, p. 5.

Urmanavičienė, Antanina. "Amžinam gyvenimui ant Lietuvos patekėjo jų širdys" : [apie 1991 m. sausio tragiškus įvykius] // Dainavos žodis. - 2000, saus. 14, p. 5.

Urmanavičienė, Antanina. „Už laisvę reikia brangiai mokėti, veltui duodama tik vergija“ : [apie Sausio 13-osios brolijos išleistą knygą „Bokšto gynimas“] // Dainavos žodis.- 2000, saus. 19, p. 6.

Urmanavičienė, Antanina. Liepsnotom krūtinėm Tėvynę jie gynė : [atsiminimai apie Sausio 13-ąją] // Dainavos žodis. - 2003, saus. 11, p. 4.

Žukauskas, Antanas. Istorijos nereikėtų klastoti : [prisiminimai apie Krašto apsaugos Alytaus skyriaus veiklą 1991 metų sausio įvykių metu] // Alytaus naujienos. - 2003, vas. 5, p. 2.

Žvinakevičiūtė, Aušra. „Kiekvieną dieną galėjom sulaukti rusų desantininkų, pasakysiančių : pakelkit rankas ...” : [1991 metų sausio įvykius prisimena Alytaus Nakvynės namų direktorius, buvęs Krašto apsaugos departamento Alytaus zonos skyriaus viršininkas Albinas Minkevičius]. - Iliustr. // Alytaus naujienos. - 2003, saus. 11, p. 1, 5.

Digrytė, Eglė. Europos Komisija ragina Rusiją padėti išnagrinėti Sausio 13-osios bylą // Alytaus naujienos. - 2009, saus. 13, p. 6.

Patackas, Algirdas. Kas mes būtme be Sausio 13-osios? / Algirdas Patackas. - Iliustr. // Dainavos žodis. - 2010, saus. 16, p. 5.
Trumpai apie Laisvės gynėjus, žuvusius 1991 m. sausio 13-ąją