Vilkas V., Papinigis G. Atmintinė : įmonių įstaigų ir organizacijų darbuotojams : [Panevėžio pramonininkų asociacijos ir darbininkų sąjungos tarybos vadovų paruošta atmintinė] // Anykšta. - 1991 saus. 12, p. 1.

Aukščiausiosios Tarybos deputatų Irenos Andrukaitienės ir Vidmanto Žiemelio kreipimasis į Anykščių krašto žmones // Anykšta. - 1991, saus. 16, p. 1.

“Laikas dirba mūsų naudai. Mes privalome išsilaikyti šiandien, ryt, poryt. Išsilaikysime ir būsime drauge” : Anykščių rajono tarybos prezidiumo pranešimas // Anykšta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Telksnytė, Milda. Kruvinasis sekmadienis // Anykšta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Anykščių rajono tarybos pareiškimas : Anykščių rajono taryba, smerkdama TSRS karinę agresiją prieš Lietuvos Respubliką… // Anykšta. - 1991, saus. 19, p. 1.

Junevičius, Jonas. Lietuvos širdis jauna : fotoreportažas. - Iliustr. // Anykšta. - 1991, saus. 19, p. 1.

Vaitonis, Laimis. Už mus pačius ir už Tėvynę : [str. minimi anykštėnai A.Kadžionis ir I.Burneikis]. - Iliustr. // Anykšta. - 1991, saus. 23, p. 3.

Telksnytė, Milda. Nesušaudytų jausmų barikados // Anykšta. - 1991, saus. 30, p. 1.

Andrukaitienė, Irena. Apsisprendimo metas : monologas // Anykšta. - 1991, saus. 30, p. 1.

Andrukaitis, Bernardas. Tėvynės šauksmas : laiškas redakcijai // Anykšta. - 1991, vas. 2, p. 1.

Markuckas, Jaroslavas. Kaip tai galėjo atsitikti? : publicisto pastabos // Anykšta. - 1991, vas. 2, p. 3.

Žiemelis, Vidmantas. Žingsnis kelyje į Valstybę : žodžiai iš širdies : [Aukščiausiosios Tarybos deputato kreipimasis į anykštėnus]. - Iliustr. // Anykšta. - 1991, vas. 2, p. 1.

Beivydas, Povilas. Vieningai atsiliepkime : [kreipimasis į Anykščių krašto žmones] // Anykšta. - 1991, vas. 6, p. 3.

Gikytė, Ona. Brangūs viešintiškiai, mano gimtinės žmonės! : [kreipimasis] // Anykšta. - 1991, vas. 6, p. 3.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos kreipimasis į Lietuvos žmones : [pasirašo Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Vilnius, 1991 m. vasario 4 d.] // Anykšta. - 1991, vas. 6, p. 1.

Balčiūnas, Vytautas. Prisiminkime, padėkokime // Anykšta. - 1992, saus. 11.

Andrukaitienė, Irena. Tarp šviesos ir tamsos // Žiburys. - 1993, sausis, p. 1-2.

Eidikonis, Viktoras. Bendrapiliečiai! // Žiburys. - 1994, sausis., p. 1.

Kaladė, Leonas. Vilniuje aš buvau nuo sausio 9 d. // Žiburys. - 1994, sausis, p. 1.

Marcinkevičius, Justinas. Pasaulis mato // Žiburys. - 1994, sausis, p. 1.

Račkaitis, Vygandas. Beržais palinkome… // Žiburys. - 1994, sausis, p. 3.

Junevičius, Jonas. “Nereikia garbės ir pinigų…” : [apie anykštėną, šaulių Dariaus ir Girėno kuopos karį J.Petravičių]. - Iliustr. // Anykšta. - 1993, saus. 13, p. 1.

Latvelienė, Gražina. Juodas dangus : [apie Sausio įvykių dalyvį Vilniuje D.Gražį]. - Iliustr. // Anykšta. - 1996, saus. 13, p. 1, 6.

Neniškienė Z. Svėdasų vyrai apie Sausio 13-ąją : [R.Barono, R.Berkevičiaus, R.Januškos prisiminimai] // Žiburys. - 1996, sausis, p. 2.

Račkaitis, Vygandas. Dar pabudėkime, broliai, sesės! : [autoriaus pamąstymai apie Sausio 13-ąją] // Žiburys. - 1996, sausis, p. 3.

Šaltenis, Saulius. Apie sielas, lesintas sausyje : [ištrauka iš knygos “Pokalbiai prieš aušrą”] // Žiburys. - 1996, sausis, p. 1.

Mameniškis, Zenonas. “Tada mes buvome vieningi” : [pokalbis su Anykščių RTG štabo viršila / kalbėjosi] A.Žemaitis. - Iliustr. // Anykšta. - 1998, saus. 10, p. 3, 9.

Daugudienė, Marija. Per kraują iškovotai laisvei - 10 metų : [parengė pagal knygą ”Lietuva 1991 01 13”]. - Iliustr. // Šilelis. - 2001, saus. 11, p. 1, 4-5.

Praėjus dešimčiai metų po sausio įvykių, anykštėnai vėl gintų Laisvę : [pasisakymai / užrašė] Gražina Šmigelskienė. - Iliustr. - Aut.: Leonas Kaladė, Saulius Nefas, Vytautas Paliokas, Vytautas Kavaliauskas // Anykšta. - 2001, saus. 13, p. 1, 6.

Aleksiejūnas, Robertas. Sausio 13-osios atgarsiai gyvi žmonių širdyse ir po 12 metų : [anykštėnų mintys apie 1991 metų sausio įvykius]. - Iliustr. // Šilelis. - 2003, saus. 16, p. 1, 5.

Kovoti su matomu priešu buvo lengviau : [pasisakymai / kalbėjosi] Linas Bitvinskas. - Iliustr. - Aut.: I.Andrukaitienė, A.Baltušienė, P.Kaladė, V.Bražėnas, A.Amraškaitė, A.Vingrys // Anykšta. - 2006, saus. 12, p. 3.

Lietuvos laisvės pergalė gyva liudininkų atmintyje : [pasisakymai] / kalbino Dalina Rupinskienė. - Iliustr. - Aut.: Eugenija Gričytė, Egidijus Musteikis, Jūratė Musteikienė // Šilelis. - 2007. saus. 13, p. 6.

Prisiminimai apie Sausio tryliktąją : [pasisakymai] / pokalbį užrašė V.V. Landsbergis. - Aut.: R.Sikorskis, V.Landsbergis, A.Nasvytis, V.Antanaitis // Anykšta. - 2007, saus. 27, p. 5; vas. 3, p. 5.

Kulbokas, Rytis. Į žvalgybą ėjo net vaikai / Rytis Kulbokas. - Iliustr. // Anykšta. - 2011, saus. 15, p. 4.
Apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius pasakoja tuometiniai Anykščių sąjūdžio nariai.

Patumsis, Valentinas. Sausio 13-ąją prisimenant / Valentinas Patumsis // Anykšta. - 2011, saus. 11, p. 6.
1991 m. sausio 13-osios įvykių prisiminimai.