Bacys, Alfredas, Baltakis, Jonas, Krapauskas, Mamertas. Kruvinasis sekmadienis Lietuvoje : pirmasis reportažas iš Vilniaus. - Iliustr.// Nauja vaga. - 1991, saus. 16, p. 1.

Tragedija, siekiant Laisvės, neturi pasikartoti : pasisakymai : [Ignalinos rajono žmonių mintys apie Sausio 13-osios įvykius] / užrašė A.Zibolis . - Aut.: D.Šiaudinienė, S.Buinovienė, E.Mizar, D.Štraupaitė // Nauja vaga. - 1991, saus. 16, p. 1.

Šalin rankas nuo Lietuvos! : [gedulo ir susitelkimo mitingas prie Ignalinos rajono Tarybos ir savivaldybės būstinės] // Nauja vaga. - 1991, saus. 16, p. 1.

Baltakis, Jonas. Juos laidojo visa Lietuva. - Iliustr. // Nauja vaga. - 1991, saus. 19, p. 1.

Eidukaitis, Gediminas. Laisvės kaina // Nauja vaga. - 1991, saus. 19, p. 3.

Nebeužtvenksi upės bėgimo : antrasis reportažas iš Vilniaus // Nauja vaga. - 1991, saus. 19, p. 1.

Šaltienė, Irena. Ištversim ir laimėsim // Nauja vaga. - 1991, saus. 19, p. 2.

Karpaitis Z. Pagerbė tragedijos aukas : [apie mitingą Sniečkuje Sausio 13-osios aukoms atminti]. -Iliustr. // Nauja vaga. - 1991, saus. 19, p. 4.

Bagdanskas, Jonas. Čia plaka Lietuvos širdis // Nauja vaga. - 1991, saus. 23, p. 1.

Dūkštiečiai griežtai smerkia agresorius : pasisakymai / užrašė A.Zibolis. - Aut.: A.Čebotariūnienė, O.Satovičienė, J.Pakalkienė, E.Zambžickis, B.Jurkinienė, E.Tylienė // Nauja vaga. - 1991, saus. 23, p. 1.

Medikai smerkia smurtą : [apie Ignalinos rajono medicinos darbuotojų susirinkimą pasmerkusį sovietinę agresiją ir pasiuntųsi protesto telegramą M.Gorbačiovui] // Nauja vaga. - 1991, saus. 23, p.1.

Žmonės budi prie parlamento rūmų. Jų gretose - ir ignaliniečiai // Nauja vaga. - 1991, saus. 26, p. 1.

O mano dukra ten buvo… : skausmingoji Sausio naktis // Nauja vaga. - 1991, saus. 30, p. 1.

Aukos laisvės gynėjams : [į Nepriklausomybės aukų šalpos fondą Dysnos žvejų kolūkio atstovai įnešė nemažą sumą pinigų] // Nauja vaga. - 1991, vas 2, p. 1.

Baranauskas, Vaclovas. Iki šiol girdžiu šarvuočių žlegėjimą… : [Ceikinių kaimo gyventojo prisiminimai] // Nauja vaga. - 2000, saus. 12, p. 1.

Sakalauskaitė, Sandra. Vis prisimenu keletą kadrų… // Nauja vaga. - 2003, saus. 11, p. 2.

Baranauskas, Vaclovas. Iki šiol girdžiu šarvuočių žlegėjimą... : [Ceikinių kaimo gyventojo prisiminimai] // Nauja vaga.- 2000, saus. 12, p. 1.

Striužas, Valdas. Laisvės kovos patirtis // Ignalina. - 2003, saus. 11, p. 1.

Sakalauskaitė, Sandra. Vis prisimenu keletą kadrų… // Nauja vaga. - 2003, saus. 11, p. 2.

Patiejūnienė, Nijolė. Nepaleiskime vieni kitų rankos / Nijolė Patiejūnienė. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2005, saus. 11, p. 1, 3.|
Apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius.

Švirinas, Alfonsas, Vainila, Leonas. Jei gyvenimo kaina tik centas, tai širdis milijono verta : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius] / kalbėjosi E.Krapauskienė. - Iliustr. // Ignalina. - 2006, saus. 13-20 (Nr. 2), p. 1-2.

Miliuvienė, Laima. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : ["Naujos vagos" redaktorės prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2006, saus. 11, p. 1.

Girdziušas, Alfredas. Sausio 13- 13 aukų : atmintis : [apie 1991 metų Sausio 13-osios įvykius] // Mūsų Ignalina. - 2008, saus. 11, p. 3-4.

Lietuvos karių atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius; Dienos, pakeitusios Lietuvą / ["Naujos vagos" inf.]. - Aut.: Ričardas Pocius, Dainius Kecorius, Valentinas Mizgaitis, Mindaugas Matukonis, Kęstutis Bauža // Nauja vaga. - 2008, saus. 12, p. 2, 4.

Baltakis, Jonas. Laisvės byla nepadėta į stalčių // Mūsų Ignalina. - 2009, saus. 13, p. 11.
Apie 1991 m. sausio 13-osios bylą.

Braziulis, Deimantas. Lietuva - tai aš ir tu, tai mes ir tie, kurie šalia… - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2009, saus. 16, p. 3. Mintys apie Sausio 13-ąją.

Sasnauskas, Julius. Avinėlio diena. - Iliustr. // Nauja vaga. - 2009, saus. 10, p. 2.
Prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius pagal Juliaus Sasnausko, Vilniaus Bernardinų bažnyčios rektoriaus, vienuolio pranciškono, publicistikos rinkinį "Malonės akrobatika".

Dolotovas, Aidas. Žodžio ir tikėjimo laisvė / Aidas Dolotovas // Nauja vaga. - 2011, saus. 12, p. 3.
Fotografo A. Dolotovo žvilgsnis į Sausio 13-osios įvykius Vilniuje.

Raginytė, Lina. Šaliai lemtingą naktį Vilniaus TV bokšto aukštybėse dirbo tik dvi moterys / Lina Raginytė. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 14, p. 1, 2.
Iš Maksimonių kilusios G. Zinkėnaitės-Bikuvienės atsiminimai apie 1991 m. naktį iš saus. 12-osios į 13-ąją, kurią ji praleido darbo vietoje - devynioliktajame Vilniaus televizijos bokšto aukšte.

Sausio 13-oji: lietuviškus antpečius priėmė ne visi policijos pareigūnai // Nauja vaga. - 2011, saus. 12, p. 2.
Apie Ignalinoje vykusią Sausio 13-osios liudininkų - buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų - spaudos konferenciją, kurioje jie prisiminė, kad vis dėlto ne visi policijos pareigūnai išdrįso sovietinius antpečius pakeisti į lietuviškus.

Šeduikienė, Aldona. Prie tankus su daina / Aldona Šeduikienė. - Iliustr. // Mūsų Ignalina. - 2011, saus. 14, p. 4.
Kazitiškės A. Šeduikienės 1991 m. saus. 13-osios nakties prisiminimai.