Girytė S. Protesto mitingas : [prie rajono savivaldybės, pasmerkęs sovietinės valdžios okupaciją]. - Iliustr.. // Jonavos balsas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Ilgūnas G. Gerbiamieji jonaviečiai : [padėka jonaviečiams gynusiems Nepriklausomybę] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Nekrašienė J. Vilties ir nerimo dienos // Jonavos balsas. - 1991, saus. 15, p. 1, 4.

Pekarskaitė J. Tamsa : [apie Jonavos miesto namų languose uždegtas žvakutes už žuvusius Sausio 13-ąją] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Radzevičienė R. Juodasis sekmadienis // Jonavos balsas. - 1991, saus. 15, p. 1, 4.

Simanaitis E. Didžiulės grėsmės akivaizdoje // Jonavos balsas. - 1991, saus. 15, p. 1, 4.

Brangūs jonaviečiai ir rajono žmonės! : [rajono valdybos kreipimasis] // Jonava. - 1991, saus. 16, p. 1.

Miškinis A. Gedulo dienos // Jonava. - 1991, saus. 16, p. 1.

Varanauskaitė B. Protesto mitingas : [palaikantis Lietuvos Parlamentą ir Vyriausybę] // Jonava. - 1991, saus. 16, p. 1.

Aleksandraitis V. Pasmerkė : [Sausio 13-osios įvykiai] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 4.

Gerbiami Jonavos miesto ir rajono žmonės! : [rajono valdybos padėka saugojusiems svarbius Respublikos objektus] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Girytė S. Kilni akcija : [apie Jonavos AB „Vara“ vežtus maisto produktus į Vilnių, budintiems žmonėms] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Girytė S. Reikalingas kraujas // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Nekrašienė J. Mes su Tavimi, Tėvyne! // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1, 4.

Pozicija : [apie Jonavos rajono žmonių išsiųstas 28 telegramas, remiančias Aukščiausiąją Tarybą ir 2 - B.Jelcinui] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Protesto telegramos : [SSRS prezidentui M.Gorbačiovui ir LKP (SSKP) CK biuro nariui M.Burokevičiui] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Radzevičienė R. O kasdienybės ratas sukasi // Jonavos balsas. - 1991, saus. 17, p. 1-2.

Araitė J. „Kaip reikės gyventi?“ : [rusų tautybės žmonių mintys] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 19, p. 1-2.

Bielinis J. Sustojęs laikas : [Sausio 13-oji] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 19, p. 3.

Brazauskas A. Kreipimasis į TSKP narius Lietuvoje // Jonavos balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Kreipimasis : į Lietuvos Demokratinės darbo partijos Jonavos teritorinės organizacijos narius, visus Jonavos rajono žmones / LDDP Jonavos rajono teritorinės organizacijos taryba] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Nekrašienė J. Kilniam tikslui : [Jonavos rajono žmonių pervesti pinigai Lietuvos nepriklausomybės aukų šalpos fondui] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Pekarskaitė J. „Glaudžiamės prie tautos“... // Jonavos balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Pilypienė, Rita. Pasakoja Sausio 13-osios įvykių liudininkai : [apie Vilniuje įvykusią tragediją] / užrašė A.Skaisgirytė // Jonavos balsas. - 1991, saus. 19, p. 2-3.

Aleksandraitis V. Suplėšyta ramybė : [Sausio 13-oji] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 1, 4.

Majerienė K. Neliko nuošaly : [apie Jonavos valst. įmonės „Azotas” darbuotojų išsiųstas protesto telegramas M.Gorbačiovui] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Maskva, Kremlius, TSRS prezidentui Michailui Gorbačiovui; TSRS Aukščiausiajai Tarybai; TSRS Ministrų Tarybai; TSRS masinės informacijos priemonėms : [Jonavos valst. įmonės „Azotas“ dirbančiųjų konf., vykusios 1991 saus. 17 d. delegatų kreipimasis] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Pabaltijo karinės apygardos kareiviai ir karininkai : [Lietuvos moterų sąjungos 1991 m. sausio 14 d. kreipimasis] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Radzevičienė R. Dievas atėmė protą // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 2, 4.

Simanaitis E. Kario pareiga ir dorovė. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 2.

Vėl į Vilnių! : [rajono valdybos kvietimas] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Miškinis A. Vainikai nužudytiems desantininkų // Jonava. - 1991, saus. 23, p. 1.

Pakalnis S. Sausio 13-oji : kronika // Jonava. - 1991, saus. 23. p. 1.

Bernotienė I. Raudonasis teroras ir... baltoji gulbė : [apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 3.

Bielinis J. Už mūsų nepriklausomybę : [Sausio 13-oji] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 2.

Buteikienė J. Brangūs motinų sūnūs! : [kvietimas Lietuvos motinų vardu nutraukti kraujo praliejimą]. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Mikučionis, Stasys. Pasakoja Sausio 13-osios įvykių liudininkai / užrašė A.Skaisgirytė // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 2.

Pranevičius, Vincentas. „Padėtį kontroliuojame“ : [pokalbis su rajono valdytoju / kalbėjosi] J.Pekarskaitė // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Pranevičius, Vincentas. Pozicija dėl laisvės. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 2.

Radzevičienė R. Mes už Lietuvą : [apie kruvinąjį sekmadienį] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 3.

Tankai Jonavoje : [apie karinės technikos judėjimą] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Žukas V. Pavergti gali tik kūną... // Jonavos balsas. - 1991, saus. 24, p. 2.

Bičkauskienė D. Lietuvos širdis : [Sausio 13-oji]. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1991, saus. 26, p. 2.

Jaškūnas H. Atviras laiškas TSKP CK generaliniam sekretoriui, TSRS Prezidentui. - Iliustr. // Jonava. - 1991, saus. 26, p. 3.

Mačiulytė K. Pasauli! Negi tu būsi dar ir neteisingas?.. : [Sausio 13-osios įvykiai] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 26, p. 3.

Miciukevičienė N. Kaltininkai turi būti nubausti : [„Jonavos baldų“ darbuotojų išsiuntė telegrama M. Gorbačiovui] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 26, p. 1, 4.

Simanaitis E. Išbandymai dar nesibaigė // Jonavos balsas. - 1991, saus. 26, p. 2, 4.

Žentelytė G. Nugalės gėris : [Sausio 13-osios įvykiai moksleivių piešiniuose]. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1991, saus. 26, p. 3.

Aleksandraitis V. Siaubo aidai : [Vilnius pirmomis Sovietų Sąjungos karinės agresijos dienomis]. - 1991, saus. 29. p. 2.

Simanaitis E. Piliečių valios išraiška : [apie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimą] // Jonavos balsas. - 1991, saus. 29, p. 1, 3.

Stasytis Z. Atlaikęs kulkų spiečių : Sausio 13-osios atgarsiai // Jonava. - 1991, saus. 30, p. 1.

Maskoliūnaitė I., Sadauskaitė S. Mes su tavim, Lietuva! : Sausio 13-osos atgarsiai // Jonava. - 1991, vas. 1, p. 1-2.

Junkaitis V. Mes su tavim, Lietuva! : Sausio 13-osios atgarsiai // Jonava. - 1991. vas. 6, p. 1.

Zigmantavičius D. Ten, kur reikalingesnis : [prisiminimai apie Sausio 13-osios naktį] // Jonava. - 1991, kovo 29, p. 2.

Simanaitis E. Žiupsnelis Sausio 13-osios prisiminimų // Jonavos balsas. - 1993, saus. 16, p. 1.

Bielinis J. Sausio 13-ąją prisiminus : [apie šią datą menančius įvykius] // Naujienos. - 1994, saus. 13, p. 1-2.

Brazdžiuvienė B. Pamąstymai apie Sausio 13-ąją // Jonavos balsas. - 1994, saus. 13, p. 1.

Šaulys A. Kilus pavojui, tą patį darytų ir šiandien : [pasakoja Lietuvos nepriklausomybės gynėjas A.Sauliūnas] // Naujienos. - 1994, saus. 13, p. 1.

Bielinis J. Sausio 13-oji : tądien įtvirtinome atkurtą nepriklausomybę // Jonavos balsas. - 1995. - saus. 14, p. 3.

Simanaitis E. Jonavos sąjūdininkai lemtingojo sausio dienomis // Jonavos balsas. - 1995, saus. 12, p. 1-2.

Bielinis J. Tau, Lietuva, Loretai ir jos broliams : [Sausio 13-jai atminti]. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1996, saus. 11, p. 1; saus. 13, p. 2; saus. 16, p. 2, 4; saus. 18, p. 2, 4.

Brazdžiuvienė B. Agresijos kronika // Jonavos balsas. - 1996, saus. 13, p. 2.

Baronienė J. Išlaikėme ir būsime // Jonavos balsas. - 1997, saus. 16, p. 1.

Nekrašienė J. Akcentai : [apie Sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Jonavos balsas. - 1997, saus. 11, p. 1.

Adamonis R. Sausio 13-ąją prisiminus // Jonavos ekranas. - 2001, saus. 13, p. 3.

Glinskas M. Ilgai ir kantriai tylėjęs : [apie Sausio 13-osios įvykius pasakoja jonavietis R.V.Brėdikis]. - Iliustr. // Naujienos. - 2001, saus. 20, p. 7.

Simanaitis, Edmundas. Nebėgti nei nuo žemės, nei nuo sąžinės : [apie 1990 m. pabaigos ir 1991 m. sausio mėnesio įvykius] // Naujienos. - 2002, saus. 12, p. 1, 3.

Simanaitis E. Bejėgės jėgos pergalė : [pagal Sąjūdžio tarybos sudarytą grafiką jonaviečiai vyko į Vilnių, ginti Parlamento] // Naujienos. - 2003, saus. 11, p. 2.

Būtėnaitė I. Stipriau už mirtį : [1991-ųjų sausio 13-osios įvykių prisiminimai]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2005, saus. 12, p. 1.

Mykolaitienė, Leontina. Kertelė tavo širdyje… : [pokalbis su Sausio 13-osios įvykių dalyve L.Mykolaitiene / užrašė] R.Adamonis. - Iliustr. // Naujienos. - 2006, saus. 12, p. 1-2.

Naglienė, Inesa. Mokykloje vyravo įtampa : [prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius Jonavos Statybininkų mokykloje]. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2006, saus. 14, p. 1, 3.

Simanaitis, Edmundas. Šimtmečio laimėjimo 15-oji sukaktis : [pokalbis su Sausio 13-osios įvykių liudininku, tuometiniu mūsų krašto Sąjūdžio vadovu, rajono savivaldybės Tarybos nariu Edmundu Simanaičiu / kalbėjosi] I.Nagulevičienė. - Iliustr. // Alio Jonava. - 2006, saus. 14, p. 1, 3.

Adamonis, Ričardas. Teliepsnoja mūsų širdyse… : [prisiminimai apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius Vilniuje]. - Iliustr. // Naujienos. - 2007, saus. 13, p. 2.

Diliūnas, Paulius. Gynėjus vienijo meilė Tėvynei : [apie reikšmingus 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius pasakoja buvęs Parlamento gynėjas Motorizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis Vilkas" štabo kuopos vado pavaduotojas, kapitonas P. Diliūnas / užrašė] Nijolė Keturkaitė. - Iliustr. // Naujienos. - 2008, saus. 12, p. 1-2.

Cibarauskas, Eugenijus. Laisvės gynėjų auka - prasminga : [pokalbis su tremtiniu, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos nariu E. Cibarausku / užrašė] Nijolė Keturkaitė. - Portr. // Naujienos. - 2009, saus. 13, p. 1, 4.

Adamonis, Ričardas. Tų įvykių neįmanoma užmiršti / Ričardas Adamonis. - Iliustr. // Naujienos. - 2010, saus. 12, p. 1, 3.
Apie Sausio 13-osios įvykius bei Jonavos gyventojų dalyvavimą juose.