Marcinkutė, Dalia. Mūsų galia - vienybė ir rimtis // Sidabrė. - 1991, saus. 16, p. 1.

Protesto - į Maskvą; Palaikymo - į Vilnių : [telegramos] // Sidabrė. - 1991, saus. 16, p. 1.

Arvazas, Stasys. Tamsiosios jėgos nenugalės : tragiški įvykiai mūsų mintyse // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Audronis, Vytautas. Vardan tos Lietuvos // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p.1.

Bilevičius, Juozas. Lai verkia jie : tragiški įvykiai mūsų mintyse // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p. 1

Byla, Vytautas. Ryžtas nenugalimas // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Marcinkutė, Dalia. Mes esame lietuviai // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Petraitis, Rimantas. Kraupi naktis : tragiški įvykiai mūsų mintyse // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Sakaitė D. Latviai dainuoja apie laisvę // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Semeliūnas, Stasys. Blaiviai vertiname situaciją : tragiški įvykiai mūsų mintyse // Sidabrė . - 1991, saus. 19, p. 1.

Valstybės Saugumo Komiteto Joniškio rajono poskyrio darbuotojų pareiškimas // Sidabrė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Normantienė, Valerija. Telegrama programai „Vremia“ : Lietuva bus laisva! // Sidabrė . - 1991, saus. 23, p. 1.

Šutinys, Kęstutis. Aš klausiu... // Sidabrė. - 1991, saus. 23, p. 1-2.

Tikniuvienė, Lina. Kruvinasis teroras. - Iliustr. // Sidabrė. - 1991, saus. 23, p. 2.

Adomaitis, Vytautas. Susitelkimo ir sunkių išbandymų metas : [pokalbis su Joniškio rajono tarybos pirmininku / kalbėjosi] B.Čižienė // Sidabrė. - 1991, saus. 26, p. 1-2.

Arūnas V. Aukos Nepriklausomybės bei Lietuvos gynybos fondams // Sidabrė. - 1991, saus. 26, p. 1.

Juozapaitienė, Germana. Vaikų piešiniuose - laisvė ir taika // Sidabrė. - 1991, saus. 26, p. 3.

Katkevičius, Jonas. Negalime būti ramūs // Sidabrė . - 1991, saus. 26, p. 3.

Kazlauskaitė, Džeirana. Telydi prakeiksmas // Sidabrė. - 1991, saus. 26, p. 1-2.

Stankus A. Eksperimentai turi baigtis // Sidabrė. - 1991, saus. 30, p. 1.

Byčienė, Dalia. „Naktis buvo rami...“ // Sidabrė. - 1991, vas. 6, p. 2

Mačiulytė, Vlada. Ašaros palaimintas skonis // Sidabrė. - 1991, vas. 9, p. 2.

Žagaras V. Aukos Nepriklausomybės bei Lietuvos gynybos fondams : [iš Joniškio rajono gyventojų] // Sidabrė. - 1991, vas. 9, p. 1.

Balsys A. Paskatino kruvini įvykiai // Sidabrė . - 1991, vas. 20, p. 1.

Norvilas, Virginijus. Pagerbė žuvusius už Nepriklausomybę : [nuotraukos] // Sidabrė. - 1991, vas. 20, p. 1.

Norvilas, Virginijus. Žagariečiai pagerbė Sausio 13 d. aukas : [nuotrauka] // Sidabrė. - 1991, vas. 20, p. 2.

Sakaitė, Dalia. Iš širdies // Sidabrė. - 1991, bal. 20, p. 1.

Staniulis, Vidmantas. Ar tu pasirašei pilietinį protestą // Sidabrė . - 1991, bal. 20, p. 1.

Žemaitis B. Joniškiečiai neliko kurti // Sidabrė. - 1991, spal. 10.

Bačionis, Karolis. Joniškiečiai Sausio 13-osios įvykių sukūryje : [atsiminimai] // Sidabrė. - 2001, saus. 13, p. 1.

Rudnickienė, Lina. Būtų reikėję, būtų ir numirę... [atsiminimai]. - Iliustr. // Sidabrė.- 2001, saus. 13, p. 1, 7.

Norvilas, Virginijus. Laisvės gynėjas ne tokios Lietuvos tikėjosi : [apie žagarietį laisvės gynėją J.Jarulį, apdovanotą Sausio 13-osios medaliu, Joniškio rajonas]. - Iliustr. // Sidabrė. - 2000, saus. 13, p. 1.

Bačionis, Karolis. Joniškiečiai Sausio 13-osios įvykių sukūryje // Sidabrė. - 2001, saus. 13, p. 1.

Rudnickienė, Lina. Būtų reikėję, būtų ir numiręs... : [apie joniškietį Sausio 13-osios ir Lietuvos savanorio medalininką L.Kuginį]. - Portr. // Sidabrė. - 2001, saus. 13, p. 1-2.

Bačionis, Karolis. Kokią Sausio 13-ąją prisimenu?. - Portr. // Sidabrė. - Joniškio raj. - 2006, saus. 14, p. 5.

Mačiulytė, Vlada. Budinkime miegančias sąžines! : [joniškietės atsiminimai apie Sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Sidabrė. - 2006, saus. 14, p. 1.

Rudnickienė, Lina. Sausio 13-osios atminimo sergėtojus vienija didžiadvasiškumas : [joniškiečių V.Petraičio ir J.Šimaitienės prisiminimai]. - Iliustr. // Sidabrė. - 2006, saus. 14, p. 5.

Bačionis, Karolis. Sausio 13-ąją pasitinkant : [joniškiečio prisiminimai]. - Portr. // Sidabrė. - 2007, saus. 13, p. 2.

Petraitis, Rimantas, Kosovas, Edmundas. Rytoj - Laisvės gynėjų diena : [pokalbis / kalbėjosi] B.Čižienė. - Iliustr // Sidabrė. - 2008, saus. 12, p. 7.
Joniškiečių R.Petraičio ir E.Konovo prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius prie Aukščiausiosios Tarybos ir Televizijos bokšto.

Jubiliejinis dvidešimtmetis: buvome stiprūs, nes buvom vieningi : iš Karolio Bačionio archyvų // Sidabrė. - 2011, saus. 12, p. 3.
Laisvės gynėjų joniškiečių V. Mačiulytės, V. Petraičio, K. Gaidjurgio, S. Nechaj, V. Petrausko, J. Jarulio, L. Jonaičio prisiminimai apie Sausio 13-sios įvykius Vilniuje.