Danisevičiūtė A. Neeilinė sesija : [Tarybos deputatai svarstė, kaip elgtis jei Lietuva būtų okupuota] // Šviesa. - 1991, saus. 14.

Lietuvos demokratinės darbo partijos Jurbarko rajone Tarybos kreipimasis // Šviesa. - 1991, saus. 14.

Lietuvos Sąjūdžio rajono tarybos kreipimasis // Šviesa. - 1991, saus. 14.

Sabataitytė I. Sukvietė bažnyčios varpai // Šviesa. - 1991, saus. 14.

Stiprūs - kai susitelkę : [jurbarkiečiai Sausio įvykių dienomis] // Šviesa. - 1991, saus. 14.

Butkinis A. Šiandien mūsų vieta - ten! : [rajono tremtinių ir politkalinių konferencija, skirta Sausio įvykiams minėti] // Šviesa. - 1991, saus. 17.

Danisevičiūtė A. Ar girdite mane?... // Šviesa. - 1991, saus. 17.

Danisevičiūtė A. Kraujo debesys virš Lietuvos : [Sausio 11-13 d. reportažai] // Šviesa. - 1991, saus. 17.

Karopčikas R. Diena prieš kruvinąjį sekmadienį ir po : [pasakoja įvykių dalyviai] // Mūsų mintys. - 1991, saus. 17.

Teresienė E. Čia mūsų Lietuva // Šviesa. - 1991, saus. 17.

Aukojami pinigai : [Sausio 13-ąją žuvusiųjų šeimoms] // Šviesa. - 1991, saus. 19.

Kazakevičius A. Rajono Tarybos sesijoje : protesto pareiškimai : SSRS Aukščiausiajai Tarybai; Centrinės televizijos informacinei programai „Vremia“, taip vadinamam „nacionalinio gelbėjimo komitetui“ // Šviesa. - 1991, saus. 19.

O laisve, kokia tu brangi... : [pagerbti laisvės kovotojai prie Vytauto paminklo] // Šviesa. - 1991, saus. 19.

Rožka S. Skausmas ir viltis : [jurbarkiečiai Vilniuje] // Šviesa. - 1991, saus. 19.

Sabataitytė I. Viduržiemio širdgėla : [laidotuvės Vilniuje] // Šviesa. - 1991, saus.19.

Lietuvą žudė, o ji - gyva : [nuotraukos] // Šviesa. - 1991, saus. 24.

Baublienė A. Išsaugokime tai, žmonės : [prisiminimai] // Šviesa. - 1991, saus. 26.

Danisevičiūtė A.Ką matėme, ką girdėjome : [apie įvykius Vilniuje] // Šviesa. - 1991, saus. 26.

Dovydaitienė E. Sausio 13 atminti // Mūsų mintys. - 1991, saus. 26.

Jurbarkiečių aukos : [Lietuvos Nepriklausomybės gynybos fondui] // Mūsų mintys. - 1991, saus. 26.

Kliukienė R. Baisiausią naktį - didvyrišką naktį : [prisiminimai] // Šviesa. - 1991, saus. 26.

Lietuvos laisvės varpas skamba mūsų širdyse: [rūsčių Sausio dienų vaizdai] // Šviesa. 1991, saus. 26.

Turime nugalėti : [pokalbis su Vidaus reikalų skyriaus darbuotojais, saugančiais Parlamentą] / kalbėjosi] A.Danisevičiūtė // Šviesa. - 1991, saus. 26.

Zairys A. Nerimo ir skausmo dienomis : [prisiminimai iš pasitarimo Parlamente] // Šviesa. - 1991, saus. 26.

Karvauskas J. Sukruvintos vilties šauksmas // Šviesa. - 1991, vas. 7.

Kasiulis A. Mūsų tikslas - Nepriklausoma Lietuva : [gyventojų apklausa] // Šviesa. - 1991, vas. 7.Lietuvos laisvės varpas skamba mūsų širdyse : [nuotraukos] // Šviesa. - 1991, vas. 5.

Makūnas S. Susimąstykime // Šviesa. - 1991, vas. 7.

Naujalienė R. Tėvynė - vienintelė ir amžina : [gyventojų apklausa] // Šviesa. - 1991, vas. 7.

Rožka S. Gaudžia ragas : [rajono savivaldybė ruošiasi gyventojų apklausai] // Šviesa. - 1991, vas. 7.

Staugaitis R. Vieningai ženkime Nepriklausomybės keliu // Šviesa. - 1991, vas. 7.

Višinskienė S. Lietuvai - taip! : [gyventojų apklausa] // Šviesa. - 1991, vas. 16.

Mikalauskas Z. Sausio 13-osios parkas : [apie tai, kad Sitkūnuose numatytas įkurti parkas Sausio 13-osios įvykiams atminti] // Šviesa. - 1991, kovo 21.

Kvedys V. Laisvės šauksmu pažymėtos // Šviesa. - 1991, kovo 28, 30.

Rožka S. Kieno troškulys didesnis? : [visi kartu Sausio dienomis ir Baltijos kelyje] // Šviesa. - 1991, geg. 16.

Rožka S. Lietuvos širdyje : [Jurbarko sąjūdis surengė kelionę į Vilnių Sausio 13-osios įvykių vietomis} // Šviesa. - 1991. - rugpj. 29.

Reičiūno A. Užrašyta sausio 13 d. stenograma // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Jie nesitraukė, jie gyvi tėvyne : [Sausio 13-osios žuvusiųjų vardai ir nuotraukos] // Mūsų mintys. - 1992, saus. 10.

Šimboras G.Gyvenimas dėl Lietuvos // Šviesa. - 1992, vas. 29.

Bulota A. Kelias : [Kauno įgulos karo kapelionas dalijasi prisiminimais apie Sausio 13-ąją] // Šviesa. - 1995, saus. 11.

Baravykienė K. Dalius Bastys : „Aš tą patį padariau antrą kartą“ : [parlamento gynėjo, kuris atsisakė Sausio 13-osios medalio, prisiminimai] // Šviesa. - 1998, gruod. 31.

Beniušienė B. Gyvieji liudytojai : 1991-ųjų sausis // Šviesa. - 1999, saus. 13.

Makūnas S. Data, virstanti istorija // Šviesa. - 2001, saus. 13.

Meškauskas V. Vėl iškyla sausio 13-osios vaizdai : [prisiminimai apie 1991-ųjų metų įvykius Vilniuje] // Šviesa. - 2002, saus. 12.

Bartkienė, Daiva. Parlamento gynėjai Jurbarke ruošėsi partizaniniam karui / Daiva Bartkienė. - Iliustr. // Šviesa. - 2006, saus. 14, p. 3.
Jurbarkietis pulkininkas, LR gynybos atašė Maskvoje Č. Šlėgaitis dalinasi prisiminimais kaip jurbarkiečiai atsidūrė Aukščiausioje Taryboje ir kaip vėliau ruošėsi ginti savo tėvynę.

Strončikas, Edvardas. 1991 metų sausis - širdimi išgyventa istorija : [prisiminimai]. - Iliustr. // Šviesa. - 2007, saus. 13, p. 6.

Bartkienė, Daiva. 1991 metai, sausio 13-oji / Daiva Bartkienė. - Iliustr. // Šviesa. - 2011, saus. 12, p. 1, 2.
1991-ųjų metų savanoriai jurbarkiečiai, gynę Lietuvos Parlamentą.

Sausio 13-oji: atminimas, pagarba, viltis : fotonuotraukos / "Šviesos" inf. - Iliustr. // Šviesa. - 2011, saus. 15, p. 1, 2, 3, 5, 6.