Šukys P. Ėjom karišką sargybą : [Sausio 13-osios įvykiai] // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 26.

Vilniuje sužeisti kėdainiečiai : [minimi 1991 m. sausio 13-osios naktį sužeisti kėdainiečiai K.Genys, K.Aleksandravičius, Z.Bložė] // Kėdainių garsas. - 1991, saus. 26.

Kėdainiečių, sužeistų per kruvinus įvykius Vilniuje, sąrašas // Kėdainių garsas. - 1991, vas. 7.

Baguška, Petras. Esame nelaisvi savo viduje : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] // Kėdainių garsas. - 1992, saus. 11.

Vaitkevičius K. Dvidešimt septintasis : [kėdainiečio, Televizijos bokšto gynėjo, prisiminimai] // Kėdainių garsas. - 1992, saus. 11.

Žebrauskaitė, Jovita. Gyvenimas eina… : 1991 01 13-1993 01 13 : [P.Lapienio, sužeisto Vilniuje 1991 m. sausio 13 d., prisiminimai] // Kėdainių garsas. - 1993, saus. 12.

Žebrauskaitė, Jovita. Motinos, arba Ketveri metai nuo Sausio 13-osios : [apie T.Koncevičienę ir R.Kanapinskienę] // Kėdainių garsas. - 1995, saus. 12.

Kalvaitytė-Adomavičienė, Eglė. Randai, likę ne tik sieloje… : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] // Kėdainiai. - 1996, saus. 10-13, p. 1.

Žebrauskaitė, Jovita. Per šešerių metų atstumą : [kėdainiečių I.Kvedaraitės ir R.Pilsudskio, sužeistų Sausio 13-osios naktį, prisiminimai]. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 1997, saus. 11, p. 1-2.

Matulis, Jonas. Laisvės troškimo nenutildė ir sovietinių patrankų šūviai : [Lietuvos krikščionių demokratų partijos Kėdainių skyriaus valdybos pirmininko pavaduotojas prisimena Sausio 13-osios įvykius] // Kėdainių garsas. - 1999, saus. 12, p. 3.

Čeida, Alfonsas. Laisvės kaina : [miškų ūkio inžinieriaus atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Rinkos aikštė. - 1999, saus. 13, p. 1, 2.

Kalvaitytė-Adomavičienė, Eglė. Girdžiu šūvių aidą : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Rinkos aikštė. - 1999, saus. 13, p. 2.

Matulis, Jonas. Laisvės troškimo nenutildė ir sovietinių patrankų šūviai. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 1999, saus. 12, p. 3.

Vaikasas, Saulius. Kad visiems Lietuvoje būtų geriau : [pokalbis su Sausio 13 įvykių dalyviu, Lietuvos vandens ūkio instituto vyresniuoju moksliniu bendradarbiu S.Vaikasu / užrašė] M.Šepetienė. - Portr. // Rinkos aikštė. - 2000, saus. 14, p. 5.

Gedmintas, Stasys. Tos nakties neužmirš niekas : [pokalbis su Sausio 13-osios dalyviu, buvusiu Mantviliškio pagrindinės mokyklos direktoriumi / kalbėjosi] M.Šepetienė. - Iliustr. // Rinkos aikštė. - 2001, saus. 12, p.5.

Dovydaitis, Vytautas. Kruvinoji naktis prieš 10 metų : [atsiminimai apie Akademijos LŽI ir Dotnuvos eksperimentinio ūkio darbuotojų dalyvavimą Sausio 13-osios įvykiuose] // Kėdainių garsas. - 2001, saus. 13, p. 4, 5.

Kazlauskas, Alvydas. Slibinui reikėjo aukų : [kėdainiečių dalyvavimas Sausio 13-osios įvykiuose]. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 2001, saus. 13, p. 4.

Jeigu pasikartotų Sausio 13-oji… : [1991 m. sausio dienomis į Vilnių aktyviai vykdavo Akademijos gyventojai; minima išvykų organizatorė, žemės ūkio mokslų daktarė A.Jakštaitė ir Žemdirbystės instituto mokslininkas A.Svirskis]. - Iliustr. // Kėdainių garsas. - 2006, saus. 12, p. 5.

Paškevičius, Eugenijus. Pajutome mirties kvapą : pokalbis su Kėdainių rajono policijos komisariato viršininko pavaduotoju E.Paškevičiumi : [policijos komisariato pareigūnas prisimena 1991 m. sausio 13 d. įvykius / kalbėjosi] A.Raicevičienė // Kėdainių garsas. - 2006, saus. 12, p. 1, 7.

Niedzviega, Edmundas. Buožėmis per galvas žmones daužė "liudi" : [pokalbis su aktyviu Sausio 13-osios įvykių dalyviu, Sausio 13-osios bei Vyčio kryžiaus ordino medaliais apdovanotu kėdainiečiu E.Niedzviega / kalbėjosi] A.Adašiūnas. - Iliustr. // Mugė. - Kėdainių raj. - 2007, saus. 13, p. 1, 2.

Rimošaitis, Rimgaudas. Tos nakties patyrimas neblėsta : [pokalbis su Kėdainių rajono savivaldybės vicemeru, Sausio 13-osios atminimo medalininku už drąsą ir pasiaukojimą Lietuvai Rimgaudu Rimošaičiu / kalbėjosi] Daiva Budrienė. - Iliustr. // Kėdainių žinios. - 2009, saus. 28, p. 7.

Budrienė, Daiva. Ar tauta verta savo vaikų aukos?. - Iliustr. // Kėdainių žinios. - 2009, saus. 28, p. 6-7.
Apie 1991-ųjų metų Sausio 13-osios įvykius. Minimi kėdainiečiai, žuvusieji už Lietuvos laisvę.