Bitvinskas, Algimantas. Pasiaukojimo pavyzdžiai : [kuo kelmiškiai prisidėjo prie Lietuvos Nepriklausomybės gynimo]. - Iliustr. // Bičiulis. - 1991, saus. 19, p. 1.

Geštautas , Alvydas. Pasiryžimu ir vienybe : [pasakoja kelmiškiai - tragiškų įvykių liudininkai] // Bičiulis. - 1991, saus. 19, p. 2.

Banys I. Tai mačiau... : [įspūdžiai iš sostinės apie Sausio įvykius] // Bičiulis. - 1991, saus. 23, p. 2.

Dovidaitytė A. Žeme motin, kiek dar pareikalausi mūsų aukų? : [mintys apie įvykius Vilniuje] // Bičiulis. - 1991, saus. 23, p. 2.

Juškienė O. Sunkios valandos : [mintys apie situaciją Vilniuje] // Bičiulis. - 1991, saus. 23, p. 3.

Skaudvilaitė, Elena. Meilės ugnis nesušaudoma : [įspūdžiai iš sostinės] // Bičiulis. - 1991, saus. 23, p. 3.

Umantaitė, Ona, Jautakienė, Ona. Vilnius - barikadose. Vilnius - mūsų : [įspūdžiai iš sostinės] // Bičiulis. - 1991, saus. 23, p. 1.

Jokimčius J. Kruvinąją naktį : [atsiminimai] // Bičiulis. - 1992, saus. 11, p. 2.

Geštautas, Alvydas. Sausio 13-oji : prieš penkerius ir šiandien : [dalyvių atsiminimai] // Bičiulis. - 1996, saus. 13, p. 1.

Stabinis, Jonas. Tada buvome Lietuvos širdyje : [Sausio 13-osios dalyvio atsiminimai] // Bičiulis. - 1996, saus. 13, p. 2.

Bitvinskas, Algimantas. Ir tūkstančiai kelmiškių : [prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Bičiulis. - 2001, saus. 13, p. 2.

Samuilis, Robertas. Vilčių ir nusivylimų dešimtmetis : [pokalbis su Sausio 13-osios įvykių dalyviu Robertu Samuiliu / kalbėjosi] A.Geštautas. - Iliustr. // Bičiulis. - 2001, saus. 13, p. 2.

Stabingis, Jonas. Tada buvome Lietuvos širdyje : iš prisiminimų [apie 1991 m. sausio įvykius] // Bičiulis. - 1996, saus. 13.

Račas, Antanas. Idėjas užgožė sunkumai ir neteisybė... : [pokalbis su Nepriklausomybės atkūrimo akto signataru A.Raču apie Sausio 13-osios įvykius] / kalbėjosi O.Jautakienė. - Iliustr. // Bičiulis. - 2003, saus. 11, p. 1.

Norkevičius, Petras. Svetimas tarp savų : Sausio tryliktoji iš laiko perspektyvos : [pokalbis su inžinieriumi P.Norkevičiu apie 1991 metų sausio 13-osios įvykius / kalbėjosi] R.Musneckienė. - Iliustr. // Kelmės kraštas. - 2007, saus. 13, p. 1, 3.

Račas, Antanas. Prisimenant 1991-ųjų Sausio 13-ąją // Bičiulis. - 2007, saus. 13, p. 1-2.