Degutis R. Šuva avies kailyje, arba jūsų politika žlugo, „draugas“ Švedai! - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 9-16, p. 3

Grikšaitė D. Dainuojančių žmonių jūra : [apie jau kelias naktis budinčius miesto Tarybos deputatus ir klaipėdiečius]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 9-16, p. 6.

Kerskis V. Pulkininkas Kerskis : Klaipėdoje karas dar nepaskelbtas : Klaipėda. 1991 01 14 d. 16 val. / kalbėjosi D.Anužis. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 9-16, p. 8.

Oginskis K. Klaipėdos radijas : [budėjo prie improvizuoto Klaipėdos radijo pulto] // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 9-16, p. 7.

Staselis R. Kolaborantai prašo paramos neužteks] // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 9-16, p. 3.

Bačiliūnaitė J. Nerimo dienos, nerimo naktys : [Klaipėdoje] // Klaipėda. - 1991, saus. 10, p. 1.

Čepas V. Gerbiami klaipėdiečiai! : [Klaipėdos miesto tarybos pirmininko kreipimasis] // Klaipėda. - 1991, saus. 10, p. 1.

Tallat-Kelpšaitė Z. Vieni dainavo, kiti plojo : [nerimo nuotaikos prie Klaipėdos merijos]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 10, p. 1.

Čepas V. Mieli klaipėdiečiai, Lietuvos Respublikos žmonės! : Klaipėdos miesto Tarybos kreipimasis // Klaipėda. - 1991, saus. 12, p. 1.

Lietuvos Sąjūdžio Klaipėdos miesto Tarybos kreipimasis : į TSRS kariškius Klaipėdoje // Klaipėda. - 1991, saus. 12, p. 1.

Stanevičius A. Žmonės gynė savo valstybę // Klaipėda. - 1991, saus 12, p. 1.

Tallat-Kelpšaitė Z. Lietuvoje dabar negali būti nakties! : [apie padėtį Klaipėdoje] // Klaipėda. - 1991, saus. 12, p. 1, 8.

Juodytė G. Lietuva, Sausio 13 d. : įvykiai nuo 2.10 iki 12 val. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 13, p. 2, 4.

Stanevičius A. Sesės ir broliai! : [redaktoriaus kreipimasis į klaipėdiečius] // Klaipėda. - saus. 13, p. 1.

Tallat-Kelpšaitė Z. Meile Lietuvai mes nugalėsim! : [apie įvykius Klaipėdoje Sausio 13 d. naktį]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 13, p. 3.

Bucukas V. Su sąžine... : [karštų įvykių pėdsakais] // Klaipėda. - 1991, saus. 15, p. 2.

Buvusių Klaipėdos miesto politinių kalinių kreipimasis į visus buvusius Tarybų Sąjungos politinius kalinius / Klaipėdos politinių kalinių sąjungos taryba. // Klaipėda. - 1991, saus. 15, p. 4.

[Gargždiškių mitingo dalyvių telegramos V.Landsbergiui ir SSRS Prezidentui M.Gorbačiovui] // Banga. - 1991, saus. 15, p. 3.

Grikšaitė D. Sausis Klaipėdoje : nerimas ir viltis. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus.15, p. 2.

Juodytė G. Lietuva, sausio 13-14 d., nuo 12 iki 12 val. // Klaipėda. - 1991, saus. 15, p. 4.

Kasperavičienė, Irena. "Jei būtume tokie, kaip buvome Sibire…" : [gargždiškės tremtinės E.Šimkienės mintys apie Sausio 13 d. įvykius] // Banga. - 1991, saus. 15, p. 3.

Klaipėdiečių protesto mitingo rezoliucija // Klaipėda. - 1991, saus. 15, p. 1.

[Klaipėdos rajono gyventojų mitingo, įvykusio 1991 m. sausio 13 d. pareiškimas] // Banga. - 1991, saus. 15, p. 3.

[Klaipėdos rajono Tarybos Prezidiumo telegramos Lietuvos Respublikos AT ir SSRS prezidentui M.Gorbačiovui] // Banga. - 1991, saus. 15, p. 3.

Lapienė, Virginija. "Dievas mus laimina, ir mes laimėsime : [Klaipėdos rajono gyventojai rinkosi į mitingą prie rajono savivaldybės] // Banga. - 1991, sausio 15, p. 1.

Martinkus P. Pralaimėjimas ir pergalė : [sausio įvykiai] // Klaipėda. - 1991, saus. 15, p. 2.

Tallat-Kelpšaitė Z. Lietuvai mes reikalingi ne mirę, Lietuvai mūsų reikia gyvų. - Iliustr. //Klaipėda. - 1991, saus. 15, p. 1.

Vareikienė, Aldona. Pakvietėme - žmonės atėjo : [Klaipėdos rajono žmonių išvyka į Vilnių sausio 11 d., budėjimas svarbiausiuose rajono objektuose] // Banga. - 1991, saus. 15, p. 3.

Ziabkus A. Belaukiant įsakymo : [budėjimai prie merijos ir Klaipėdos tarybos]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 15, p. 3, 5.

Čepas V. „Dar ne laikas atsipūsti...“ : [pokalbis su miesto tarybos pirmininku] / kalbėjosi D.Anužis // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 8.

Degutis R. Tai tragedija : [Maskvos delegacija išklausė Lietuvos ir Vilniaus stačiatikių bažnyčios arkivysk. Tėvo Chrizostomo žodžius]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 3.

Jankauskas R. Nugalėję savyje vergą : [Sausio 13-osios aukų laidotuvės Vilniuje]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 4, 5.

Juodytė G. Lietuva, sausio 14-15 d., nuo 12 iki 12 val. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 16, p. 2.

Kaminskas D. Išlikę gyvi : [Vilnius, Sausio 13-oji] // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 5.

Leipus A. Mintys, išvengus karinio automobilio ratų. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 16, p. 3.

Staselis R. Laikina ramybė : [apžvalgininko pastabos, kas gali išgelbėti Lietuvos Nepriklausomybę]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 16-23, p. 2.

Bajoras V. Nepameskite kelio dėl takelio! - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 17, p. 5.

Juodytė G. Lietuva, sausio 15-16 d., nuo 12 iki 12 val. // Klaipėda. - 1991, saus. 17, p. 2.

Kerskis V. Interviu be komentarų : Klaipėda. 1991 01 14 d. 16 val. divizijos štabe / kalbino D.Anužis. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 17, p. 2.

Minina S. Aiškiai girdėti komandoro žingsniai. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 17, p. 3.

Norkus R. Nekalto kraujo kaina : [Sausio 13-osios tragedija] // Klaipėda. - 1991, saus. 17, p. 5, 6.

Tallat-Kelpšaitė Z. Dainuojanti revoliucija gyva : [karštas reportažas iš Klaipėdos]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 17, p. 1.

Tallat-Kelpšaitė Z. Dega gedulo ir vilties žvakės // Klaipėda. - 1991, saus. 17, p. 2.

Ziabkus A. Jie gimė antrą sykį : [Sausio 13-osios atgarsiai]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 17, p. 6.

Zvonkuvienė J. Sielvartas tesutelkia mus : [po Sausio 13-osios] // Klaipėda. - 1991, saus. 17, p. 3.

Žiemytė I. Laisvė, mūsų siela… : [Klaipėda gedi]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 17, p. 1, 4.

Butkuvienė, Vilija. "Mums laisvė brangesnė už gyvenimą" : [gedulo mitingas sausio 16 d. Gargžduose] // Banga. - 1991, saus. 18, p. 3.

Juodytė G. Lietuva, sausio 15-16 d., nuo 12 iki 12 val. // Klaipėda. - 1991, saus. 18, p. 2.

Lapienė, Virginija. Ką galvojate jūs, komunistai? : [pokalbis su SSKP organizacijos Klaipėdos rajono nariais apie tai kaip vertina Sausio 13 d. įvykius] // Banga. - 1991, saus. 18, p. 4.

Lotužytė K. Vilnius - gedulo ir vilties miestas : Sausio 13-oji įvykių dalyvės „Klaipėdos“ korespondentės akimis. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 18, p. 1.

Paškauskaitė, Danutė. Atviras laiškas SSRS Prezidento motinai, viso pasaulio motinoms // Banga. - 1991, saus. 18, p. 3.

Sakalauskas, Antanas. Poste - ir seni, ir jauni : [budėjimai prie Girulių televizijos bokšto] // Banga. - 1991, saus. 18, p. 3.

Tallat-Kelpšaitė Z. Visi dori žmonės, stokite vienoje barikadų pusėje : [už laisvą Lietuvą]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 18, p. 2.

Vabuolas A. Dėl padėties mieste : Miesto Tarybos sesijoje sausio 16-ąją // Klaipėda. - 1991, saus. 18, p. 1.

Bačiliūnaitė J. Kai žvanga ginklai, įstatymai tyli? // Klaipėda. - 1991, saus. 19, p. 2.

Gudjurgienė G. Žuvusiems už Lietuvos laisvę. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 19, p. 3.

Juodytė G. Lietuva, sausio 17-18 d., nuo 12 iki 12 val. // Klaipėda. - 1991, saus. 19, p. 2.

Stubra A. Kelias atgal : [grįžtantys į SSRS šarvuočiai tarptaut. perkėloje]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 19, p. 7.

Tallat-Kelpšaitė Z. Kai griaudi šūviai, mūzos netyli : [apie politinę padėtį Klaipėdoje] // Klaipėda. - 1991, saus. 19, p. 1-2.

Anužis D. Kareivis kareiviui nelygu : [pokalbiai su kareiviais, saugančiais Lenino paminklą]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 22, p. 1, 2.

Stanevičius A. Mūsų akyse apsigyveno liūdesys : [Sausio 13-ąją prisiminus] // Klaipėda. - 1991, saus. 22, p. 1.

Tallat-Kelpšaitė Z., Manomaitis S. Apkabinkim Lietuvos žemę : [Sausio įvykius prisiminus] // Klaipėda. - 1991, saus. 22, p. 2.

Visockytė R. Pusvalandis Sąjūdžio būstinėje (sausio 16 d. 14.00 - 14.30 val.). - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 22, p. 3.

Žiobakas A. „Aš mačiau...“ : [liudininko pasakojimas / užrašė] D.Grikšaitė. - Portr. // Vakarų ekspresas. -1991, saus. 22, p. 4.

Česnulevičius L. „Laisva Lietuva“ - istorija ar ateitis? : [apie bendrą 13 laikraščių redakcijų laikraštį]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. -1991, saus. 23-30, p. 4.

Liubimovas D. Teroro įrankiai : [apie kariškių Sausio 13-osios naktį naudotas priemones / pokalbį telefonu užrašė] / D.Kaminskas. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 23-30, p. 5.

Medvedevas N. „Politika - bjaurus dalykas“ : [pokalbis su Lietuvos Aukščiausios Tarybos deputatu, sausio 13 d. buvusiu Maskvoje / kalbėjosi] R.Degutis. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 23-30, p. 4.

Skaudvilaitė, Elena. Nesušaudoma meilės ugnis : [mintys apie Sausio 13 d. įvykius] // Banga. - 1991, saus. 23, p. 2.

Staselis R. Giltinės pokeris : [apžvalgininko pastabos po kruvinosios Sausio 13-osios]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva. - 1991, saus. 23-30, p. 2.

Stonys, Rimantas. Susitelkę, vieningi : [rajono valdytojo mintys apie kruvinuosius sausio įvykius] // Banga. - 1991, saus. 23, p. 1, 3.

Tallat-Kelpšaitė Z. Sergejus ieško tiesos : [apie S.Žabalino patirtį Vilniuje sausio 16 d.] // Klaipėda. - 1991, saus. 23, p. 2.

Vareikienė, Aldona. Kalba siaubo nakties liudininkai : [V.Baryso ir S.Masiulio prisiminimai apie Sausio 13 d. įvykius Vilniuje] // Banga. - 1991, saus. 23, p. 2.

Šikšnius G. „Aš liudiju...“ : [liudininkų, budėjusių Vilniuje, pasakojimai]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 24, p. 3.

Butkuvienė, Vilija. "Buvome tik uniformuoti" : [tragiškų įvykių metu Vilniuje į koją buvo sužeistas gargždiškis Sigitas Pilkauskas] // Banga. - 1991, saus. 26, p. 3.

Gudjurgienė G. Laikai, kai vyrai verkia // Klaipėda. - 1991, saus. 26, p. 3.

Bačiliūnaitė J. Tas šventas žodis Nepriklausomybė : [susitikimas su Lietuvos Respublikos AT deputatais P. Giniotu ir V.Plečkaičiu]. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 29, p. 2, 3.

Bucykas V. Nesiųskite persekiotojų į džiungles : Vilniaus įvykių atbalsiai. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 30, p. 2-3.

Grikšaitė D. „Aš mačiau...“ : [apie Klaipėdos žemės ūkio mokyklos mokyt. A.Kogstą, dalyvavusį Vilniaus įvykiuose]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, saus. 31, p. 4.

Lotužytė K. Stovėti, kaip stovi Laisvė : amžiams mūsų atmintyje. - Iliustr. // Klaipėda. - 1991, saus. 31, p. 3.

Jegorovas V. Konsoliduokimės.. : [pokalbis su Klaipėdoje dislokuoto dalinio politinės dalies viršininku] / kalbino A. Ziabkus. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1991, vas. 2, p. 2; vas. 5, p. 2, 3.

Makoveckas V. Vartai : [atsiminimai praėjus metams po sausio įvykių] // Mažoji Lietuva. - 1992, saus. 16, p. 9.

Staselis R. Sausio akimirkos : naktį prieš Sausio 13-ąją : [prieš metus, šėlstant pragariškam šėtono pokeriui]. - Iliustr. // Mažoji Lietuva.- 1992, saus. 16, p. 8.

Atrodytų... : [1991 m. sausio 13-osios įvykius prisiminus]. - Portr. // Klaipėda. - 1995, saus. 13, p. 3.

Martinkienė, Palmira. Ekskursija Sausio 13-ąją... : [prisiminimai]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1995, saus. 13, p. 14.

Bimbienė, Vilma. "Aš irgi esu sausio įvykių "dalyvė" : [pokalbis su V.Bimbiene apie 1991-ųjų sausio 13-ąją / užrašė] G.Juodytė. - Portr. // Klaipėda. - 1996, saus. 13, p. 3.

Norkus, Cirilis. Nerimo ir budėjimo dienos ir naktys : [apie 1991 m. sausio įvykius] // Klaipėda. - 1998, saus. 13, 14, 16.

Stonienė, Vanda. "Buvom karo lauke..." : [pokalbis su Sausio 13-osios brolijos nare V.Stoniene / užrašė] I.Žiemytė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 1998, saus. 13, p. 1, 9.

Krivickas, Povilas Sigitas. Nekaltas kraujas nenusiplauna, generole Uschopčikai! : [apie 1991 m. sausio įvykius Lietuvoje] // Klaipėda. - 2000, geg. 30, p. 5.

Norkus C. Pulkininkas Civilis Norkus : „Sausio įvykiai brendo gruodį“ : [pokalbis su „Tėvynės labui“ knygos autoriumi / kalbėjo] G.Juodytė. - Iliustr. // Klaipėda. - 2000, saus. 13, p. 1, 39.

Šiandien - Laisvės gynėjų diena : sausio 13-ąją menant : [savanorių atsiminimai]. - Iliustr. - Aut.: Zenonas Drongis, Vytautas Milčius, Vladimiras Kovalenka, Vytautas Dikas // Klaipėda. - 2000, saus. 13, p. 10.

Andriulaitis, Algimantas. Tėvynė - žmogaus, o ne vergo namai... : [pokalbis su klaipėdiečiais A. ir D.Andriulaičiais apie 1991-ųjų sausio įvykius / užrašė] Ivona Žiemytė. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2001, saus. 13, p. 1, 3.

Ašmonaitė, Jūratė. Laisvės skonis ir pinigų kvapas : Sausio 13-ajai atminti : [apie buvusį sąjūdininką A.Pašilį]. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2001, saus. 10, p. 1, 3.

Čepas V. „Iš Maskvos žygiavo giltinė su dalgiu ant peties“ : Sausio 13-ajai artėjant / kalbino I.Albrechtienė. - Port. // Vakarų ekspresas. - 2001, saus. 12, p. 4.

Elertas, Dainius. Mažosios Lietuvos vėliava Parlamento barikadose : [prisimenant 1991 m. sausio 13-osios įvykius] // Klaipėda. - 2001, saus. 15, p. 8.

Grublys, Algirdas. A. Grublys : "Nepamirškim to, kas buvo" : [buvusio Klaipėdos miesto gynybos štabo vadovo pasakojimas apie 1991 m. sausio įvykius] / užrašė] G.Petkevičiūtė. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2001, saus. 11, p. 4.

Juodytė, Gražina. Kaip leidome Sausio 13-osios laikraštį : [atsiminimai]. - Iliustr. // Klaipėda. - 2001, saus. 13, p. 2.

Kavaliauskienė I. Ji pasakė pasauliui : „Lietuva pavojuje!“ : [apie Sausio 13-osios naktį Klaipėdoje, Girulių televizijos bokšte pasakojo socialinių mokslų daktarė, anglų kalbos dėstytoja / užrašė] I.Albrechtienė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2001, saus. 13, p. 7.

Palanga 1991-ųjų sausio dienomis - Iliustr. // Klaipėda. - 2001, saus. 13, priedas "Palangos tiltas", p. 2.

Praleika, Raimondas. Sausio įvykių dalyvis Raimondas Praleika : "Labiausiai rūpėjo, kas vyksta už KGB pastato užtemdytų stiklų!" : [pokalbis / užrašė] G.Juodytė. - Portr. // Klaipėda. - 2001, saus. 13, p. 4, 12.

Gražulis, Petras. Brangiausias turtas - iškovota laisvė : [pokalbis su Seimo nariu P.Gražuliu apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, Sausio 13-osios įvykius bei šiandieninę Lietuvą / kalbėjosi] J.Surplienė. - Portr. // Banga. - Klaipėdos raj. - 2002, saus. 12, p. 2.

Juodytė, Gražina. Lietuva, sausio 13-oji diena : [įvykių kronika, išspausdinta "Klaipėdoje" 1991, sausio 13-osios, kruvinojo sekmadienio numeryje]. - Iliustr. // Klaipėda. - 2002, saus. 12, p. 1, 5.

Albrechtienė I. „Mes priklausėme nebe sau, o Lietuvai“ : [buvęs Klaipėdos meras P.Vasiliauskas prisimena Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2003, saus. 13, p. 2.

Albrechtienė I. Kruvini įvykiai parodė pasauliui ko vertas senasis rėžimas : [apklausoje dalyvavo V.Šliogeris, V.Čepas, Z.Šličytė, V.Varkalis]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2004, saus. 13, p. 8.

Juodytė G. Kieno rankose Sausio 13-osios medaliai? // Vakarų ekspresas. - 2004, saus. 13, p. 4.

Klinga A. „Visada norėjau laisvos Lietuvos“, - tokiomis mintimis gyvena „Jedinstvo“ įkūrėjas A.Klinga / kalbino I.Albrechtienė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2004, saus. 13, p. 4.

Danilavičius, Vigantas, Pauliukevičius, Romualdas. Žmones vienijo laužai ir meilė Lietuvai : gynėjų baimę sklaidė savižudiškas pasiryžimas apginti miestą : [apie Sausio 13-osios įvykius Klaipėdoje, klaipėdiečių pasiryžimą ginti miesto tarybą, televizijos bokštą Giruliuose, paštą; pateikiami įvykių dalyvių, tarp jų ir Seimo nario V.Čepo prisiminimai]. - Iliustr. // Klaipėda. - 2005, saus. 13, p. 1, 6.

Mogučaja, Natalija. A.Nevzorovui Sausio 13-osios įvykiai - proga švęsti : [apie Rusijos žurnalistą A.Nevzorovą, kuris prieš penkiolika metų neigė tragiškus Sausio 13-osios įvykius ir stojo į ginkluotų rusų armijos ir OMON'ininkų pusę]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2006, saus. 14, p. 7.

Žiemytė, Ivona. "Ėjom, kur vedė protas ir širdis - kito pasirinkimo nebuvo" : [1991-ųjų sausio 13 dienos įvykių dalyvio A.Ramanavičiaus prisiminimai]. - Iliustr., portr. // Vakarų ekspresas. - 2006, saus. 11, p. 3.

Žiemytė, Ivona. "Mes nebuvom Dievo išrinktieji, tik Lietuvos piliečiai..." : [laisvės gynėjo A.Sakalausko prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 2006, saus. 9, p. 1, 3.

Žiemytė, Ivona. "Niekada nesigailėjau savo žingsnio" : [1991 metų sausio 13-ąją nukentėjusios vilnietės L.Tručiliauskaitės-Šlekienės prisiminimai]. - Iliustr., portr. // Vakarų ekspresas. - 2006, saus. 10, p. 3.

Bučelytė, Eglė. Eglė Bučelytė: "Nelaikau savęs didvyre" : [pokalbis su LTV žinių vedėja E.Bučelyte / kalbėjosi] J.Rakauskaitė. - Portr. // Vakarų ekspresas. - 2007, saus. 13, p. 12.