Briedis, Alfonsas. Protestas prieš agresiją : [mitingas už nepriklausomybę Kupiškyje]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 16, p. 1.

Ir mūsų auka... : [nukentėjusių kupiškėnų sąrašas ] // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 16, p. 1.

Šeiniuvienė, Aistė. Tu - kaip giesmė... : [kupiškėnų budėjimai Vilniuje]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 16, p. 2.

Urbonas, Rimantas. Naktis, kai budėjo visa Lietuva : [dalyvio mintys apie įvykius Vilniuje] // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 16, p. 1, 2.

Apšega, Leonas. Prieš prievartą - nepaklusnumą : [pokalbis su LR Aukščiausios Tarybos deputatu L.Apšega apie politinius įvykius Vilniuje / kalbėjosi] A.Briedis // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Dotaitė, Virginija. Skaudžioj žvakių šviesoj, ašarai riedant : [Skapiškio apylinkės viršaičio J.Jaručio nuotraukos iš įvykių Vilniuje]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 19, p.1.

Kviečiame atvykti liudininkus : [Kupiškio prokuratūros kreipimasis į Sausio 13-osios dalyvius] // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Liudijam dabarčiai ir istorijai : [pasakoja Sausio 13-osios dalyviai : B.Jankauskas, V.Švedas, P.Savickas, K.Stančikas, A.Gasiūnas / užrašė] E.Urbonienė, V.Juškienė, A.Šeiniuvienė // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 19, p. 2, 3.

Vaičeliūnienė, Eleonora. Juodo negandos sparno palytėti : [Sausio 13-osios įvykiai kupiškėnų širdyse]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 19, p. 3.

Bičiūnas, Leonas. Ne tas yra didis... : [dalyvio pasakojimas] // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 23, p. 2.

Perekšlis, Leonas. ...O mes dainavom! : [dalyvio pasakojimas]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 23.

Stankūnienė, Zita. Kruvinas pragaro spektaklis : [žurnalistės pasakojimas] // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 23, p. 2, 4.

Plečkaitis, Vincas. Tragedijos suvokimo pamokos : [pasakoja subatėnai, Sausio 13-osios dalyviai]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 26, p. 2.

Stankūnienė, Zita, Šileika, Ričardas. Dienos, kai neaidėjo skambučiai : [Vilties pamokos Kupiškio rajono mokyklose]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 23, p. 1, 4.

Stančikas, Kazys. Antroji mūsiškių sargyba : [iš sausio 22-osios budėjimų Vilniuje] / kalbėjosi E.Urbonienė. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 26, p.1.

Vaičeliūnienė, Eleonora. Dėl Lietuvos širdį sopa... : [Sausio 13-osios dalyviai gydosi žaizdas]. -Iliustr. //Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 26, p. 2, 3.

Jarutis, Jonas. „Laikykimės!“ : [dalyvio prisiminimai]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, saus. 30, p. 2.

Juškienė, Virginija. Nesibaigianti sekmadienio naktis. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, vas. 6, p. 3, 4.

Šatikienė, Eugenija. Kulka skrido tiesiai, bet... : [pokalbis su Sausio 13-osios dalyve iš Subačiaus E.Šateikiene, besigydančia Panevėžio respublikinėje ligoninėje / užrašė] L.Glodenienė. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, vas. 27, p. 2.

Muntrimas. Rimgaudas. Nuo Sausio 13-os iki Kovo 11-os : [pokalbis su Sausio 13-osios dalyviu Kupiškio statybinių medžiagų vyr. inžinieriumi R.Muntrimu / kalbėjosi] E.Vaičeliūnienė. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1991, kovo 9, p. 2, 3.

Matijosas, Antanas. Menant šiurpią datą : [dalyvio prisiminimai] // Kupiškėnų mintys. - 1992, saus. 18, p. 1.

Markevičiūtė, Alė. Tą naktį prisiminus : [prisiminimai] // Atgaiva. - 1996, Nr. 2, p.1, 2.

Buzas, Vaclovas. Jei reikėtų, vėl važiuočiau : [Sausio 13-osios dalyvio prisiminimai] // Atgaiva. - 1996, Nr. 7, p. 2.

Makutėnas, Vytautas. Tėvynės laisvės kelias - per meilę ir auką : [Sausio 13-osios dalyvio prisiminimai] // Atgaiva. - 1996, Nr. 7, p. 2.

Buzas, Vaclovas. Laba diena! : [Sausio 13-osios įvykių dalyvio mintys]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 1997, saus. 11, p. 1.

Kazilionienė, Stasė. Tautos žaizdos neužgyja : [Sausio 13-osios dalyvės prisiminimai] // Atgaiva. - 1997, Nr. 3, p. 1.

Klimavičienė, Aldona. Galvoju : jei negrįšiu, kas nors perskaitys // Atgaiva. - 1997, Nr. 3, p. 1.

Tamulevičienė, Aleksandra. Nuošalyje likti negalėjau : [Sausio 13-osios dalyvės prisiminimai] // Atgaiva. - 1997, Nr. 3, p. 1.

Nedveckaitė, Jūratė. Nepriklausomybės gynėjai : [apie kupiškėnus Sausio 13-osios gynėjus]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 2000, saus. 13, p. 1, 2.

Sankauskas, Virginijus. Nepraraskime to ką turime iškovoję : [Sausio 13-osios dalyvio mintys] // Kupiškio žinios. - 2000, saus. 12, p. 1.

Petrulis, Algirdas. Agresijos akivaizdoje : [prisiminimai]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 2001, saus. 20, p.1.

Seibutis, Algimantas. Vienija prisiminimai : [Sausio 13-osios brolijos pirmininkas A.Seibutis kviečia rinkti prisiminimus]. - Iliustr. // Kupiškio žinios. - 2001, saus. 13, p. 2.

Urbonas, Rimantas Nežinios dešimtmetis : [žurnalisto atsiminimai iš Sausio 13-osios nakties] // Kupiškio žinios. - 2001, saus. 13, p. 1, 2.

Vaičeliūnienė, Eleonora. Atsiminimai - naujoms kartoms : [apie mokytojos J.Kovaliūnienės rūpesčiu renkamus su 1991-ųjų sausio 13-ąją susijusius noriūniečių prisiminimus; pateikiamos A.Vitkuvienės ir A.Bytauto prisiminimų ištraukos] // Kupiškėnų mintys. - 2001, saus.13, p. 6.

Matulytė, Gaila. Sausio 13-osios naktis uždėjo patriotizmo antspaudą : [V.Šateikos atsiminimai apie įvykius Vilniuje prieš 15 metų]. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 2006, saus. 12, p. 1, 2.

Urbonas, Rimantas. Anos sausio 13-osios aidas. - Iliustr // Kupiškio žinios. - 2008, saus. 12, p. 2.
Pateikiama Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos kultūros ministerijos Panevėžio teritorinio padalinio vyriausiojo valstybinio inspektoriaus, 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių dalyvio K.Stančiko nuomonė apie tos nakties įvykius bei jų svarbą Lietuvai.

Sankauskas, Virginijus, Mikšys, Dangirdas.Sausio 13 - oji tada ir dabar. - Iliustr. // Kupiškėnų mintys. - 2009, saus. 13, p. 2.
Sausio 13-osios dalyvio Virginijaus Sankausko ir rajono Tarybos nario Dangirdo Mikšio istorinių įvykių vertinimai.