Kulbokaitė, Regina. Kruvinojo sekmadienio naktis : [Sausio 13-osios naktis Marijampolėje ir rajone]. - Iliustr. // Naujasis kelias. - 1991, saus. 15.

Kazakevičius, Kazys. Rodo vietinė televizija : [Marijampolės vietinės televizijos redakcija kasdien 11 ir 2015 val. ruošia operatyvias laidas] // Sūduva. - 1991, saus. 17.

Vilnius marijampoliečių akimis sausio 13 dieną : pasakoja sekmadienio įvykių liudininkai. - Iliustr. // Sūduva. - 1991, saus. 17.

Degutis A. Nebijau! : [apie Sausio 13-osios įvykius] // Naujasis kelias. - 1991, saus. 18.

Kruvinąją naktį : pasakoja marijampoliečiai, Sausio 13 d. įvykių Vilniuje liudininkai // Sūduva. - 1991, saus. 18.

Žodžiai iš Suomijos : [Kokolos mero telegrama, kurioje išreiškiama moralinė parama Marijampolės gyventojams] // Sūduva. - 1991, saus.18.

Kazakevičienė R. Telegramos iš Marijampolės : [miesto gyventojai gedulo dienomis išsiuntė į Maskvą 152 telegramas] // Sūduva. - 1991, saus. 21.

Kundzelevičienė E. Gedulo ir vilties ugnelė - širdyje : [Gedulo ir vilties pamoka 6-oje vid. mokykloje] // Sūduva. - 1991, saus. 23.

Uleckas, Paulius. Parama : [apie Marijampolės įmonių, organizacijų paramą Aukščiausiosios Tarybos gynėjams ir budintiems prie svarbių objektų žmonėms] // Sūduva. - 1991, saus. 23.

Daugėla, Stasys. Nekartokime klaidos : [Lietuvos sąjūdžio Marijampolės tarybos pirmininko straipsnis, raginantis žmones dar labiau susitelkti] // Naujasis kelias. - 1991, saus. 24.

Gražulytė V. ... Ir Lenkijos : [po Sausio 13-osios įvykių Elko karo ligoninė Marijampolės centrinei ligoninei paruošė 3 t. sveriančią dovaną] // Naujasis kelias. - 1991, saus. 29.

Šimkus, Gintautas. Žemdirbiai protestuoja ir... dirba : pasakoja Respublikos agronomų „Seklyčios“ narys, „Šešupės“ vyr. agronomas Gintautas Šimkus : [apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje, pateikiama žemdirbių nuomonė apie žemės ūkio reformos įstatymo projektą] // Naujasis kelias. - 1991, saus. 29.

Abraitis V. „Mes Lietuva norime būti“ : [apie Marijampolės dramos teatre įvyksiantį labdaros koncertą, kurio metu surinktos lėšos bus pervestos į Nepriklausomybės aukų šelpimo fondą ir Lietuvos gynybos sąskaitą] // Naujasis kelias. -1991, saus. 30.

Liepaitė P. Vaikų piešinėliai : [Marijampolėje, Kauno gatvėje - vaikų piešiniai, kurių dauguma skirta Sausio 13-ąjai] // Naujasis kelias. - 1991, vas. 9.

Jakubauskas K. Marijampoliečiai pakelį į Vilnių sausio 13 d. rytą. - Iliustr. // Naujasis kelias. - 1991, vas. 16.

Urbonas V. Susitaikė su mirtimi : [Kazlų Rūdos mokytojo A.Ališausko prisiminimai]. - Iliustr. // Naujasis kelias. - 1992, saus. 11.

Kavaliūnaitė V. Jos vėl būtų ten... : [Sausio 13-osios dalyvių A.Kudžmaitės, A.Naujokaitės, I.Petrukaitytės prisiminimai]. - Iliustr. // Sūduva. - 1992, saus. 18.

Sausio 13-ajai atminti : [prisiminimai apie 1991 m. įvykius Vilniuje : straipsniai / parengė] Z.Vidrinskas]. - Aut.: D.Kuzmickaitė, V.Černulis, G.Kryžanauskienė, J.Šalčius, D.Juozapavičiūtė, B.Butkutė // Sūduva. - 1995, gruod. 16, 23, 30.

Vidrinskas, Zigmas. Krauju įrašytos dienos : [autoriaus, dalyvavusio Sausio įvykiuose, surinkti prisiminimai] // Sūduva. - 1995, gruod. 16; gruod. 23; gruod. 30; 1996, saus. 13.

Šalčius J. Lietuva prieš tankus : [marijampoliečio mokytojo Z.Vidrinsko surinkti prisiminimai] // Sūduvos kraštas. -1998, saus. 13.

Dimontienė, Liucija. Kruvinieji 1991 metų Sausio įvykiai nukentėjusiųjų akimis. - Iliustr. // Kazlų Rūdos kronika. - 2001, saus. 12, p. 1.

Dzidolikienė, Zita. Romantiška istorija makabriškame fone : [apie Sausio 13-osios įvykių liudininkus I. ir A. Sagatauskus]. -Portr. // Marijampolės kronika. - 2001, saus. 12, p. 1, 4.

Gutauskas, Valdas. Kruvinasis sekmadienis : prisiminimai // Marijampolės laikraštis. - 2001, saus. 12, p. 6.

Jakšys, Antanas. Šiurpi naktis : Sausio 13-ąją prisimenant // Suvalkietis. - 2001, saus. 13, p. 3.

Bielienė, Ramina. Reikėtų prisiminti, pamąstyti, užrašyti… : [pokalbis su Sausio 13-osios įvykių dalyviais R.Bieliene, J.K.Dzirmeika, R.Mertinkaičiu / kalbėjosi] R.Kulbokaitė, M.Izokaitienė, R.Pasiliauskas. - Iliustr. // Suvalkietis. - 2006, saus. 12, p. 1.

Čeponis, Jonas. Išsaugokime žuvusiųjų atminimą : [prisiminimai] // Suvalkietis. - 2001, saus. 13, p. 1.

Jakšys, Antanas. Šiurpi naktis : [apie 1991 m. S.Belašovo vizitą į Marijampolę bei įvykius mieste]. - “Sausio 13-ąją prisimenant” // Suvalkietis. - 2001, saus. 13, p. 3.

Kudžmaitė, Aušra. Apie 1991 metų sausio 13 dienos įvykius pasakoja Aušra Kudžmaitė : [pokalbis / kalbėjosi] L.Čepaitė. - Portr. // Kazlų Rūdos kronika. - 2006, saus. 13-19 (Nr. 2), p. 2.

Čepaitė, Lina. Sausio 13-oji - Lietuvos dvasios pergalė!. - Iliustr. // Kazlų Rūdos kronika. - 2006, saus. 20-26 (Nr. 3), p. 1-2.

Sausio 13-osios byla : Lietuva bejėgė atkurti teisingumą // Kalvarijos kronika. - 2006, saus. 20-26 (Nr. 3), p. 9.