Mieli rajono žmonės : kreipimasis į Pakruojo rajono žmones : [pasmerkiant sovietinės kariuomenės veiksmus prieš taikius Lietuvos gyventojus] / Pakruojo rajono tarybos prezidiumas, Pakruojo rajono valdyba // Auksinė varpa. - 1991, saus. 16, p. 1.

Savivaldybės kronika : [Pakruojo rajono savivaldybės ir Sąjūdžio organizuotoje išvykoje sausio 12-13 d. saugoti Parlamento ir kitų svarbių objektų dalyvavo apie 300 rajono žmonių iš daugelio ūkių, įmonių ir organizacijų] // Auksinė varpa. - 1991, saus. 16, p. 1.

Štuikys, Vaclovas. Gerbiami pakruojiečiai! : [pakruojiečio, LDDP tarybos nario informacija apie partijos poziciją, smerkiančią LKP (SSKP) organizacijos Lietuvoje budeliškus veiksmus] // Auksinė varpa. - 1991, saus. 16, p. 1.

Žeimienė G. Čia mūsų žemė - Lietuva : Gedulo ir protesto mitingas Pakruojyje // Auksinė varpa. - 1991, saus. 16, p. 1, 4.

Juodinienė, Aldona. Savo akimis įsitikinau... : [pakruojietės Sausio 13-ąją budėjusios Vilniuje išgyvenimai] // Auksinė varpa. - 1991, saus. 19, p. 4.

Kukurytė P. Nulenkė galvas : [apie Pakruojo rajkoopsąjungos įmonių ir ligoninės delegacijos atiduotą paskutinę pagarbą prie Televizijos bokšto žuvusiems Lietuvos laisvės gynėjams] // Auksnė varpa. - 1991, saus. 19, p. 1.

Žvirblis V. Gyvųjų pareiga neprarasti tikėjimo : [Pakruojo rajono tarybos pirmininko žodis rajono žmonėms po tragiškų Sausio 13-osios įvykių] // Auksinė varpa. - 1991, saus. 19, p. 1.

Padorienė, Nijolė. Turėk saulę širdy... : [apie pakruojiečių, rajono laikr. „Auksinė varpa“ darbuotojų Nijolės bei Algio Padorų, ir trijų latvių iš Bauskės miesto - žurnalistės, choristės ir šventiko kelionę 1991 m. vasario 15-ąją ir 16-ąją pas žuvusiųjų 1991 m. sausio 13-ąją artimuosius]. - Iliustr. // Auksinė varpa. - 1992, saus. 11, p. 2, 4.