Glinskas M. Nepaprasta diena sostinėje : [sausio 10-oji Vilniuje] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 12, p. 1.

Glodenienė L. „Tankams lemta surūdyti“ : [pokalbis su mieste budinčiais ir vykstančiais į Vilnių panevėžiečiais]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 13, p. 4.

Linda J. Agresoriui - ne ! : [Sausio 13-osios vaizdai iš Vilniaus ir Panevėžio] // Tėvynė. - 1991, saus. 13, p. 1.

Mieli panevėžiečiai! / Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriaus vardu R.Paplauskas, A.Šimėnas // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 13, p. 2.

Mieli Panevėžio žmonės! : [Panevėžio miesto tarybos ir valdybos kreipimasis, kuriame dėkojama panevėžiečiams, budintiems prie Lietuvos ir Panevėžio svarbiausių objektų, kviečiama taikiai priešintis okupantams, nepasiduoti provokacijoms]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 13, p. 1.

Mikeška S. Vis vien bus Lietuva : [Sausio 12-osios ir 13-osios ryto chronologinių įvykių Panevėžyje aprašymas] // Tėvynė. - 1991, saus. 13, p. 4.

Panevėžiečiai - už Lietuvą : [informacija apie panevėžiečių vykimą saugoti Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės rūmų] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 13, p. 2.

Pukenis R. Rūpintojėlis su mumis : [švč. Trejybės bažnyčios klebono kreipimasis į panevėžiečius] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 13, p. 1.

Sabalys J. Po gedulo vėliavomis : [Sausio 13-osios mitingas Naujamiestyje] // Tėvynė. - 1991, saus. 13, p. 4.

Silickienė G. Šalin rankas nuo Lietuvos! : [panevėžiečių siunčiamos telegramos SSKP CK generaliniam sekretoriui M.Gorbačiovui] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 13, p. 2.

Kruvinasis sekmadienis 1991 m. sausio 13 d. : [nuotraukos] / fotogr. A.Lileikis, V.Usinavičius, V.Gulevičius // Laisvas žodis. - 1991, saus.14, p. 1-3.

Ribokas B. Kruvinasis sekmadienis : [gedulingos mišios prie Panevėžio Telefono-telegrafo stoties]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Silickienė G. Kas ragavo tarybinės teisybės : [panevėžiečių, budinčių prie miesto Telefono-telegrafo stoties, mintys]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 15, p. 1, 4.

Jie paguldė galvas už Tėvynę : žuvusiųjų ir mirusiųjų nuo žaizdų sąrašas // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Vepštienė M. Pasmerkė agresorius : [Radviliškio lokomotyvų depo Panevėžio cecho dirbančiųjų mitingas] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Cemnolonskis Č. Laisvės kaina // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Merkelis Z. Lenkiame galvas : [mitingas „Lietkabelio“ gamykloje] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Preikšas J. Laisvė išperkama kančia : [pokalbis su Panevėžio vyskupijos vyskupu / užrašė] G. Silickienė // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Glodenienė L. Mūzos netyli : [protesto mitingas Panevėžio dramos teatre] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 2.

Kaimas agresijos dienomis : [trumpos žinutės iš Panevėžio miestelių, ūkių, įmonių bei organizacijų]. - Iliustr. // Tėvynė. - 1991, saus. 18, p. 1-2.

Rauduvaitė M. Nulenkė galvas : [agresorių pasmerkimas Respublikinėje Panevėžio ligoninėje] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 2.

Rezoliucija : [Ramygalos miesto gyventojų pareiškimas SSRS vadovybei] // Tėvynė. - 1991, saus. 18, p. 1.

Sabalys J. Aukščiausiosios Tarybos rūmai - barikadų žiede : 1991 metų sausio 14 diena, 19 valanda // Tėvynė. - 1991, saus. 18, p. 3.

Silickienė G. Garbė žuvusiems, sielvartas gyviesiems : [žuvusiųjų laidotuvės Vilniuje]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 1, 4.

Solidarumo su nepriklausoma Lietuva skambučiai : [pokalbis su Panevėžio miesto įmonių administracijos darbuotojais apie telefoninius palaikymo skambučius iš partnerių kitose respublikose / kalbėjosi] J. Šikšnius // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 4.

Steponavičius M. Kruvinojo sekmadienio aukos. Prie Parlamento rūmų. - Iliustr. // Tėvynė. - 1991, saus. 18, p. 3.

Šiaučiūnas P. Estafetė; Į komunistinį rytojų; Socializmo gynėjas Baku, Tbilisyje, Vilniuje ir ... : [piešiniai] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 18, p. 2.

Šimėnas A. Mieli panevėžiečiai ir rajono žmones! // Tėvynė. - 1991, saus. 18, p. 2.

“Tėvynės” redakcijos pareiškimas : [apie ištikimybę Lietuvos Respublikai] // Tėvynė. - 1991, saus. 18, p. 1.

Čergelienė R. Pamoka : [istorijos pamokos, pokalbiai J. Balčikonio vidurinėje mokykloje] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 19, p.1.

Nariūnienė M. Išaušo 1991 m. sausio 11-osios rytas... // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 19, p. 2.

Vepštienė M. Mes - ne okupantai : [gedulo dienos 3-čioje [rusakalbių] vidurinėje mokykloje] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Семьи военныx : [Panevėžio miesto Sąjūdžio tarybos kreipimasis, kviečiantis padėti apginti svarbiausius miesto objektus] // Laisvas žodis. - 1991, saus. 21, p. 1.

Esame ir būsime budrūs / L.Grubinsko nuotr. // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Gerbiamieji panevėžiečiai! : [Panevėžio miesto tarybos ir valdybos kreipimasis išlaikyti rimtį, būti tolerantiškiems SSRS kariškių šeimų atžvilgiu] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Glinskas M. Kančios retorika // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Glinskas M. Referendumas pro ašaras : [apie panevėžiečių telegramas, adresuotas M.Gorbačiovui, demokratiškų pažiūrų SSRS deputatams] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Kepalaitė L. Kartu su kitais : [gedulo diena Panevėžyje] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 22, p. 2.

Misevičius A. Prie tankų vikšrų : [Panevėžio statybos montavimo valdybos darbų vykdytojo, kruvinojo sekmadienio priešaušryje buvusio Vilniuje, pasakojimas / užrašė] S.Mikeška // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 4.

Panevėžio garnizono kreipimasis į miesto gyventojus : [kviečiama išsaugoti ramybę ir ištvermę] // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Peldžius J. Pasidalinsime ir krauju : [apie donorus iš Panevėžio rajono]. - Iliustr. // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Sabalys J. Palaidoti didvyriai // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Su Lietuva širdyse : [grupė Panevėžio rajono tarybos deputatų dalinasi mintimis apie kaimo žmonių vienybę sunkių išbandymų dienomis / parengė] S.Mikeška, J.Sabalys // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 4.- Aut. : J.Viksva, M.Petraitis, A.Šlekys, J.Kaušakys, A.Mitkus, M.Kuodienė, S.Lisanka, V.Plačiakis.

Urbonienė J., Kurutienė Z. Lėšos Nepriklausomybės aukoms : [pokalbis su Lietuvos banko Panevėžio agropramoninio banko valdytoja / kalbėjosi] J.Peldžius // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 4.

Vaičiūnas Z. “Mačiau tankus ir žmonių stiprybę” : [pokalbis su Taruškų girininkijos girininku, Panevėžio rajono tarybos deputatu / kalbėjosi] S.Kriaučiūnas // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 1-2.

Vosylius J. Padėjo iš širdies: [apie Panevėžio televizijos darbą agresijos dienomis] // Tėvynė. - 1991, saus. 22, p. 4.

Peciukonis V. Tankas sustojo ant kojos : [pokalbis su Spaudos rūmų šturmo liudininku / kalbėjosi] G.Silickienė. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1991, saus. 23, p. 1.

Cemnolonskis Č. Pagalbos šauksmas: tautos didvyriams // Tėvynė. - 1991, saus. 25, p. 3.

Dvi savaitės po Sausio 13-osios, diena po dienos : įvykių kronika / parengė E. Butkus // Laisvas žodis. - 1991, saus. 31, p. 3-4.

Vilniaus televizija 1991 metų sausio 17 d.; Atsisveikinimas 1991 metų sausio 16 d.; Prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmų. 1991 m. sausis : [nuotraukos] / fotogr. G. Povilonis, J. Linda // Laisvas žodis. - 1991, saus. 31, p. 2-4.

Šateikienė E. Motina pridengė sūnų : [Sausio 13-osios įvykių liudininkės pasakojimas / užrašė] L.Glodenienė // Panevėžio balsas. - 1991, vas. 22, p. 1.

Račkauskas, Mykolas. Kada pagaliau tapsime piliečiais? : [pokalbis su Panevėžio m. Tarybos dep. M.Račkausku apie Sausio 13-ąją / kalbėjosi] G.Jurgėlas. - Portr. // Panevėžio balsas. - 1995, saus. 12, p. 1.

Išimčių niekam nėra : Sausio tryliktoji : 1991-ieji - 1995-tieji : [Sausio 13-osios aukų artimųjų pasisakymai / užrašė] E.Taraškevičiūtė - Aut .: Aušra Maciulevičienė, Vincė Gerbutavičienė, Regina Kanapinskienė, Vitalija Krivickienė. // Panevėžio balsas. - 1995, saus. 13, p. 1.

Saja, Kazys. Istorija beldžias į mūsų širdis : [apie 1991 m. sausio 13-ąją] // Panevėžio balsas. - 1996, saus. 13, p. 2.

Urbšys, Povilas. Yra prasmė priešintis blogiui : [sąjūdininko, Sausio 13-osios dalyvio P.Urbšio atsiminimai / užrašė] G. R. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 1997, saus. 13, p. 3.

Žmonių akyse nebuvo išgąsčio : [panevėžiečių prisiminimai apie 1991 m. Sausio 13-ąją / užrašė] V.Tavoras. - Iliustr. - Aut.: Gema Lukoševičiūtė-Umbrasienė, Povilas Urbšys, Juozas Baidokas, Rima Zaikauskaitė // Panevėžio balsas. - 1998, saus. 13, p. 1-2.

Dešimt metų apdaužė iliuzijas : [panevėžiečių pasisakymai apie 1991-ųjų sausio įvykius / kalbėjosi ir spaudai parengė] G.Rinkūnienė. - Iliustr. - Aut.: Vygantas Kosmauskas, Darius Skirkevičius, Diana Varnienė, Rytis Račkauskas // Panevėžio balsas. - 2001, saus. 13, p. 4.

Matuzas, Vitas. Sausio 13-ajai atminti : [Panevėžio miesto mero V.Matuzo mintys Sausio 13-osios 15-ųjų metinių proga]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 2006, saus. 13, p. 3; Sekundė. - 2006, saus. 13, p. 3.

Jalianiauskienė, Vitalija. Kruvinoji sausio 13-oji - Nepriklausomybės pergalė. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 2006, saus. 13, p. 5.

Grabys, Kazys. Sušaudytos sausio 13-osios dainos : [prisiminimais apie neramiojo sausio įvykius dalijasi buvęs Sąjūdžio Panevėžio skyriaus sekretorius K.Grabys]. - Iliustr. // Sekundė. - 2007, saus. 13, p. 12.

Grabys, Kazys. 1991 metų sausio 13-ąją gynėme Lietuvos laisvę : [buvusio Panevėžio Sąjūdžio sekretoriaus prisiminimai apie istorinius įvykius ]. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - 2007, saus. 13, p. 11.

Žigienė, Valentina. Laisvės gynėjai ir dabar stotų už laisvę : [Laisvės gynėjų A.Nevardausko ir R.Narkūno prisiminimai]. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 2007, saus. 13, p. 3.