Pasvaliečių dėmesiui : [Lietuvos sąjūdžio Pasvalio raj. tarybos kreipimasis į žmones, raginantis sausio 12 d. vykti į Vilnių saugoti Lietuvos valstybei gyvybiškai svarbių objektų] // Darbas. - 1991, saus. 12, p. 1.

Butėnienė, Regina. Už gyvybę tu brangesnė : [apie gedulo mitingą Pasvalyje] // Darbas. - 1991, saus. 15.

Grėsmė Lietuvos Nepriklausomybei : [Pasvalio raj. gynybos štabo kreipimasis į rajono žmones, raginantis, esant reikalui, budėti prie svarbiausių objektų, prašantis laikytis rimties ir Lietuvos Respublikos įstatymų] // Darbas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Pasvalio rajono žmonių mitingo, įvykusio 1991 m. sausio 13 d., rezoliucija // Darbas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Bartulis, Antanas. Jie buvo apsisprendę : požiūris. - Portr. // Darbas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Filimanavičienė, Audronė. Skauda : [pasvaliečių mintys apie įvykius Vilniuje] // Darbas. - 1991, saus. 17.

Magelinskienė, Zina. Laisvės nenužudysi! // Darbas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Ožiūnas B. Sudarytas gynybos štabas : [paskelbtas štabo narių sąrašas, telefonai, kuriais galima klausti informacijos, pabrėžiama būtinybė nuolat informuoti pasvaliečius per vietinį radiją apie padėtį rajone] // Darbas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Pangonis, Gintautas. Kad girdėtume Lietuvos žodį : mūsų interviu : [pokalbis su Ryšių mazgo vyriausiuoju inžinieriumi apie ryšininkų darbą tragiškomis Sausio dienomis / kalbėjosi] Z.Magelinskienė // Darbas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Te širdis pasako Tau tiesą : Tavo ir mano Lietuva : [S.Mickienės prisiminimai apie Sausio 13-ąją; R.Butėnienės perspėjimas apie Vaškuose renkamus parašus po prašymu, prašančiu M.Gorbačiovo prezidentinio valdymo ir M.Burokevičiaus vyriausybės]. - Iliustr. // Darbas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Atviras laiškas : [32 Pasvalio P.Vileišio vid. mokyklos mokytojai kreipiasi į visus LKP (SSKP) narius, ypač gyvenančius ir dirbančius Pasvalio raj., ir ragina vieningai ginti Lietuvos Nepriklausomybę] // Darbas. - 1991, saus. 26, p. 1.

Lietuvos demokratinės darbo partijos Pasvalio rajono tarybos sekretoriato pareiškimas : [piktinamasi nekaltų žmonių kraujo praliejimu, kviečiama burtis Lietuvos Nepriklausomybės išsaugojimui ir įtvirtinimui] // Darbas. - 1991, saus. 26, p. 1.

Rajono Tarybos žemdirbių Sąjungos frakcijos deputatų pareiškimas : [smerkiamas nekaltų žmonių kraujo praliejimas, kaimo žmonės prašomi laikytis susitelkimo ir vienybės ] // Darbas. - 1991, saus. 26, p. 1.

Magelinskienė, Zina. Susitelkę, todėl tvirti : [apie susitikimą su AT deputate R.Rastauskiene, kruvinąjį sekmadienį ir politinę situaciją Lietuvoje] // Darbas. - 1991, saus. 29, p. 1.

Magelinskienė Zina. Mūsų akyse - tautos istorija : [apie Sausio įvykius ir parlamentą ginančius pasvaliečius savanorius, laikraščio redakcijos atstovų viešnagę Parlamente, susitikimą ligoninėje su prie TV bokšto sužeista kraštiete L.Tručiliauskaite]. - Iliustr. // Darbas. - 1991, vas. 2., p. 2.

Rastauskienė, Rasa. Pareiga ateinančioms kartoms : požiūris : [apie politinę situaciją Lietuvoje, Sausio 13-osios įvykius; raginimas dalyvauti vasario 9-osios visuotinėje apklausoje dėl pritarimo LR Konstitucijos teiginiui “Lietuvos valstybė yra Nepriklausoma Demokratinė Respublika”]. - Portr. // Darbas.- 1991, vas. 2, p. 1.

Šutaitė, Janina. Apie tai, kas amžina : [pokalbis su Sausio 13-osios atminimo medaliu apdovanota Pasvalio Petro Vileišio vid. mokyklos mokytoja / kalbėjosi] Z.Magelinskienė // Darbas. - 1991, kovo 11.

Magelinskienė, Zina.“Tik pavasario nemačiau...” : [apie prie TV bokšto tanko sužalotą pasvalietę L.Tručiliauskaitę] // Darbas. - 1991, birž. 26.

Apdovanota 4-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu : pasvalietė Loreta Tručiliauskaitė // Darbas. - 1991, rugs. 18, p. 1.

Bitinaitė, Asta. Loreta : [apie Sausio 13-ąją sužeistą pasvalietę L.Tručiliauskaitę]. - Portr. // Darbas. - 1992, saus. 11, p. 2.

Po nakties išaušta rytas : [apie 1991 m. sausio 13-ąją sužeistą L.Tručiliauskaitę ir jos vyrą S.Šlekį, kilusį taip pat iš Pasvalio raj., kuris prie Parlamento išbudėjo keturiolika parų be poilsio]. - Iliustr. // Darbas. - 1993, saus. 13, p. 1.

Prisiminti Sausio įvykiai : [Seimo rūmuose buvo filmuojami dokumentiniai kadrai apie 1991- ųjų sausio įvykius; dalyvavo J.Kiznis, J.Valašinas, Ž.Strakša, A.Remeika iš Pasvalio raj. pasienio tarnybų] // Darbas. - 1996, gruod. 14, p. 1.

Trinkūnas, Marius, Trinkūnas, Edvardas. “Vis galvojom apie tą patį...” : [pokalbis su Sausio 13-osios dalyviais / kalbėjosi] Z.Magelinskienė. - Iliustr. // Darbas. - 1998, saus. 13, p. 1.

Amonkevičius, Leonas. Sunkiausia buvo patikėti, kad įmanoma šaudyti ir važiuoti ant beginklių žmonių : [pokalbis su Šaulių sąjungos Pasvalyje štabo viršininku L.Amonkevičiumi apie 1991 m. sausio įvykius / užrašė] A.Bitinaitė. - Portr. // Darbas. - 1999, saus. 12, p. 2.