Mieli žmonės! : [Krikščionių demokratų partijos Prienų skyriaus kreipimasis į rajono gyventojus, kad būtų ištikimi savo tautos idealams] // Naujas gyvenimas. - 1991, saus.15, p. 1.

Staniulis, Vincas. Saulė tekėjo ir leidosi : [reportažas apie praėjusio savaitgalio įvykius Vilniuje ir Prienuose] // Naujas gyvenimas. - 1991, saus. 15, p. 1, 4.

Bulota, Alfonsas. ...tačiau jaunimas nesitraukė : liudijimai // Naujas gyvenimas. - 1991, saus. 19, p. 2.

...ir sakome : “Vienybės!” : [Lietuvos demokratinės darbo partijos Prienų raj. tarybos prezidiumo pareiškimas, kviečiantis savo partijos narius, rajono žmones laikytis LR Konstitucijos ir kitų įstatymų] // Naujas gyvenimas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Po žuvusių kraujo lašelį : [kreipimasis, priimtas 1991 m. sausio 15 d. visų Prienų miesto mokyklų mokytojų Skausmo ir Vilties pamokoje] // Naujas gyvenimas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Prienai, sausio 13 naktis. Žmonės susirinko prie pašto. - Iliustr. // Naujas gyvenimas. - 1991. - saus. 19, p. 4.

Skausmo ir Vilties pamoka : [Prienų III vid. mokykloje pagerbtas Vilniuje už Lietuvos laisvę žuvusių atminimas] // Naujas gyvenimas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Marčiulionis, Jonas. “...niekuo nepateisinu” : [trumpas interviu su Valstybės saugumo komiteto Prienų raj. poskyrio viršininku] // Naujas gyvenimas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Rūpi ir duona : [apie Veiverių kolūkio žmones, budėjusius Juragiuose, prie Televizijos bokšto] // Naujas gyvenimas . - 1991, saus. 22, p. 1.

Morkūnas, Pranas. Prieš baisiąją naktį : [apie prieniečius, budėjusius prie Televizijos bokšto ir AT rūmų] // Gėlupis. - 1991, saus. 25, p. 2.

Nepraeis fašistų tankai ! : [Onutės Valkauskienės nuotraukos prie AT rūmų ir Televizijos bokšto] // Gėlupis. - 1991, saus. 25, p. 2.

Polekauskienė, Gražina. Tautos dvasia tvirtesnė už tankų plieną : [apie prieniečių buvimą kartu su kitais Lietuvos žmonėmis prie AT, Televizijos bokšto, pasakoja Prienų centrinės bibliotekos direktorė / kalbėjosi] B.Jonelienė // Gėlupis. - 1991, saus. 25, p. 1, 2.

Dvilinskaitė, Danutė Liudijimai. Trys pokalbiai Vilniuje : 1. Prie Spaudos rūmų. 2. Prie televizijos bokšto. 3. Troleibuse. - Iliustr. // Naujas gyvenimas. - 1991, vas. 2, p. 3.

Garmutė, Antanina Reportažas iš Lietuvos širdies : [fotoreportažas; vienoje iš nuotraukų - Skriaudžių kanklininkai prie parlamento rūmų]. - Iliustr. // Gėlupis. - 1991, vas. 15, p. 2.

Gražulis, Petras. Sausio 13-oji : savigarbos, ryžto ir vilties pamatai : kas yra Sausio 13-oji po 13 nepriklausomybės metų? : [Seimo nario P.Gražulio straipsnis apie Sausio 13-osios svarbą Lietuvos valstybingumo kontekste]. - Portr. // Naujasis Gėlupis. - 2004, saus. 17, p. 2.

Gražulis, Petras. Atmintis : [Seimo nario P.Gražulio straipsnis, skirtas Sausio 13-osios 15 metų sukakčiai]. - Portr. // Naujasis Gėlupis. - 2006, saus. 11, p. 2.

Landsbergis, Vytautas. Dėl Sausio 13-osios humanitarinių pasekmių : [pamąstymai, prisiminus 1991-ųjų sausio įvykius Lietuvoje ir pasitinkant 16-ąsias Sausio 13-osios minėjimo metines]. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2007, saus. 13, p. 2.

Ulozaitė, Nijolė. Laisvės nebūna per daug : [apie Sausio 13-ąją, jos prasmę šiandien] // Gyvenimas. - 2007, saus. 13, p. 1.