Dagys A. Grąžino apdovanojimus : [Skaraitiškės valstybinio ūkio traktorininkas J.Malinauskas grąžino apdovanojimus SSRS prezidentui M.Gorbačiovui] // Naujas rytas. - 1991, saus. 17.

Pečiulis, Alvydas. Sausio 13-oji Vilniuje. - Iliustr. // Naujas rytas. - 1991, saus. 17.

Protesto telegramos : [Raseinių raj. žmonės siuntė protesto telegramas į Maskvą] // Naujas rytas. - 1991, saus. 17.

Sereikienė, Aldona. Jų skausmas - mūsų skausmas. // Naujas rytas. - 1991, saus. 17.

Smerkia betygališkiai : [protesto mitingas prieš okupantų veiksmus Sausio13-ąją] // Naujas rytas. - 1991, saus. 17.

Baužys, Petras. Atidavė pagarbą : [apie grupės raseiniškių išvyką į Vilnių pagerbti žuvusiuosius Sausio 13-ąją] // Naujas rytas. - 1991,saus. 19.

Bulotienė, Irena. Mintys gedulo rytą // Naujas rytas. - 1991, saus. 19.

Šatrijiečių mitingas // Naujas rytas. - 1991, saus. 19.

Daukšaitė K. Protestas tebeskrieja // Naujas rytas. - 1991, saus. 22.

Jomantas, Stasys. Taip toliau negaliu // Naujas rytas. - 1991, saus. 22.

Jukilaitienė, Kristina. Širdies balsu // Naujas rytas. - 1991, saus. 19.

Kasiliauskaitė, Monika. Mūsų neįveiks // Naujas rytas. - 1991, saus. 19.

Lietuva gedi savo sūnų ir dukrų // Naujas rytas. - 1991, saus. 19.

Klajimienė, Danguolė. Išgelbės gyvybę ir Lietuvą // Naujas rytas. - 1991, saus. 22.

Klajimienė, Danguolė. Laisvės troškimo neatims // Naujas rytas. - 1991, saus. 22.

Marcinkevičiūtė, Elenytė. Meldžiu, išveskit tankus // Naujas rytas. - 1991, saus. 22.

Tijūnaitienė, Stasė. Gal nebūtų buvę tų šūvių... // Naujas rytas. - 1991, saus. 22.

Vienybės, dar kartą vienybės // Naujas rytas. - 1991, saus. 22

Daukšaitė K. Įnašai gynybos fondui. // Naujas rytas. - 1991, saus. 24.

Jakiūnas, Remigijus. Vilties diena // Naujas rytas. - 1991, saus. 24.

Klajimienė, Danguolė. Piešiu laisvę! // Naujas rytas. - 1991, saus. 24.

Parama žuvusiųjų šeimoms // Naujas rytas. - 1991, saus. 24.

Samulionienė A. Minėjimas Vėluvoje // Naujas rytas. - 1991, saus. 24.

Stankus, Stasys. Melo paslaugų aukos // Naujas rytas. - 1991, saus. 24.

23700 rublių - į fondą // Naujas rytas. - 1991, saus. 26.

Laurinavičius, Pranas. Mintys balsu // Naujas rytas. - 1991, saus. 26.

Valinčius, Viktoras. Lietuva, Lietuva... // Naujas rytas. - 1991, saus. 26.