Stasiūnienė, Zita. Mes buvome, esame, būsime! // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 16.

Kreipimasis į Rajono tarybos deputatus : [Sąjūdžio rajono tarybos] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Kreipimasis į rajono žmones : [LDDP Rokiškio rajono tarybos prezidiumo] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Ne keršto, o teisingumo reikalauja Lietuvos laisvės aukos // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Vilnius, Sausio 13-oji : [įvykių liudininkų prisiminimai / užrašė] Z.Stasiūnienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 19.

Mikalauskas B., Mironienė Z., Pranckūnas V. Kas žmogus žmogui? : polemika su laiškų autoriais // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 23.

Stasiūnienė, Zita. Motina Lietuva, mes - tavo vaikai // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 23.

Šalčius, Petras. Išbandymai vienija : [atsiliepimas į Sausio įvykius] // Gimtasis Rokiškis. 1991, sausio 23.

Šavelis, Vytautas. Negaliu tylėti : [atsiminimai apie Sausio įvykius] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 23.

Telegramos : Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai; Lietuvos Respublikos vyriausybei / Nemuniečiai // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 23.

Telegramos : TSRS Prezidentui Michailui Gorbačiovui / „Nemuno“ valstybinio vilnos audinių fabriko darbininkai // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 23.

Varneckas, Stasys. Karas karui nelygu : mūsų komentaras // Gimtasis Rokiškis. - 1991, saus. 23.

Beivydas P. Mieli Panevėžio krašto žmonės! : [Nepriklausomybės partijos tarybos nario kreipimasis] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, vas. 6.

Matiukienė G. Pasakė „taip“ : [atsiminimai apie Sausio 13-ąją] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, vas. 6.

Žilinskas, Antanas. Lietuva barikadose : [Sausio įvykių atsiminimai] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, vas. 6.

Zibolis A. Juodas istorijos puslapis : [pateikiamos SSRS gyventojų mintys apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, liep. 5.

1991-ųjų akimirkos : [ Eltos nuotr.] // Gimtasis Rokiškis. - 1991, gruod. 31.

Levickas, Juozas. Biografijos pradžia : [apie Pasienio tarnybos Rokiškio užkardos eilinį V.Bulovą, gynusį televizijos bokštą]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1992, saus. 10.

Paršonis, Pranas. Sausio tryliktoji : [atsiminimai apie 1991 metų sausio įvykius] // Gimtasis Rokiškis. - 1993, saus. 13.

Matulkienė, Marijona. "Ar neišardys paminklo sūnui?" : tik tiek klausė Marijona Matulkienė : [pokalbis su žuvusio 1991 m. sausio 13-ąją už Lietuvos laisvę A.Matulkos motina / užrašė] D.Zibolienė. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1996, bal. 4.

Mažeikis, Feliksas. Testiprėja Tėvynės dvasia : [atsiminimai apie 1991 metų sausio įvykius]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 1996, saus. 13.

Mažeikis, Jonas. Nei Seimo, nei Televizijos bokšto nebegintų : [pokalbis su buvusiu Rokiškio pasienio užkardos viršininku, televizijos bokšto gynėjų vadu E.Šepečiu]. - Iliustr.// Gimtasis Rokiškis. - 1996, saus. 13.

Mažeikis, Feliksas. Baisioji naktis : [atsiminimai apie Sausio įvykius] // Gimtasis Rokiškis. - 1997, saus. 11.

Paršonis, Pranas. Negęstančios Sausio 13-osios pašvaistės : kasdienos akcentai : [prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius] // Gimtasis Rokiškis. - 1998, saus. 13.

Sausio įvykiai Jūsų atmintyje? : klausimas praeiviui : [pensininkui R.Čypui, „Tornado“ sporto klubo prezidentui G.Jasinevičiui, draudimo kompanijos vadybininkui V.Mikalajūnui] / kalbino ir fotografavo D.Zibolienė // Gimtasis Rokiškis. - 1999, saus. 13, p. 2.

Šiapus barikadų : [rokiškėnų J.Valento ir V.Strelčiūno prisiminimai apie budėjimus Sausio 13-ąją Vilniuje]. - Iliustr. // Rokiškio pragiedruliai. - 1999, saus. 13, priedas „Salvinija“, p. 6.

Zibolienė, Dalia. Sąjūdžio ir operatyvinio štabo nariai pasakojo ne tik apie Sausio 13-ąją [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius rajone] // Gimtasis Rokiškis. - 1999, saus. 13, p. 2.

Baltuškaitė, Audronė. Nepriklausomybė ir valdžia vertinamos skirtingai : [apie 1991-ųjų sausio dienas, rokiškėnų dalyvavimą to meto įvykiuose] // Gimtasis Rokiškis. - 2002, saus. 12, p. 1, 2.

Kaip neprisiminsi! : [rokiškėnų M.Čypienės, A.Adulio, J.Stočkutės, V.Morkūno prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-ąją] // Gimtasis Rokiškis. - 2003, saus. 11, p. 5.

Bimbaitė, Ramunė. Prisiimkime atsakomybę : [Pandėlyje gyvenanti mokytoja D.Gaškaitė prisimena Sausio 13-osios įvykius] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, saus. 14, p. 6.

Dūdaitė, Lina. Lietuvos blokados fondui rokiškėnai aukojo tūkstančius : [apie po sausio įvykių rokiškėnų paaukotus pinigus nepriklausomybei ginti]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2004, saus. 13, p. 1, 3.

Kazulėnas, Algis. Rokiškėnai tragiškų Sausio įvykių metu : [istorikas apie Sausio 13-osios įvykius, rokiškėnų dalyvavimą, žuvusiuosius]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2006, saus. 10, p. 6.

Baltuškaitė, Audronė. Laisvės gynėjų mūro sienoje ir Rokiškio "gyvos plytos" : [Sausio 13-osios brolijos Rokiškio skyriaus nariai apie prieš 16 metų Vilniuje įvykusius Sausio įvykius, dalyvavimą juose, atsiminimus]. - Iliustr. // Gimtasis Rokiškis. - 2007, saus. 13, p. 5.