Ligmanavičiūtė, Jūratė. Parodėme ištikimybę Lietuvai : [mitingas Saulės laikrodžio aikštėje]. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 15.

Jurgilienė, Nijolė. Ryšys buvo nuolatinis : [miesto žurnalistų veikla tragiškomis dienomis] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 15.

Šiauliečiai : Šiaulių miesto deputatų kreipimasis // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 15.

Šilinis, Romanas. Žudynių išvakarėse : [apie įvykius Vilniuje] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 15.

Venckuvienė, Audra. Vakaro mozaika : [apie sueigą prie miesto savivaldybės rūmų] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 15.

Dargis, Petras. Mes ne vieni : [Švedijos, Latvijos žmonės skambina į Šiaulių savivaldybę, palaiko lietuvius] // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 16.

Janulytė, Elona. Raudonojo fašizmo naktis : reportažas iš tragiškų įvykių vietų Vilniuje. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 16.

Jie žuvo gindami Lietuvos laisvę : [apie žuvusius Sausio 13-ąją] // Laikas. - 1991, saus. 16.

Sabaliauskas, Juozas. Smurtą įveiksime : [poeto apmąstymai apie Sausio 13-osios įvykius] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 16.

Tručinskas, Jonas. Informacija šiandien - kaip duona : pokalbis su Šiaulių miesto tarybos pirmininku apie situaciją mieste / kalbėjosi B. Žymantienė // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 16.

Veršinskienė, Nijolė. Kariniams daliniams produkcija nebeteikiama : [Šiaulių “Nuklono” gamyklos dirbantieji surengė mitingą ir priėmė rezoliuciją] // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 16.

Bulzgis, Stasys. Juos laidojo visa Lietuva : [žuvusiųjų laidojimo dieną Šiauliuose aukotos šv. Mišios] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 17.

Venckuvienė, Audra. Atsimuša įvykių aidas : [šiauliečiai smerkia Sausio 13-osios žudynių kaltininkus] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 17.

Kybartienė, Birutė. Gedulo ir vilties mitingas : [mišios Šiaulių šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, mitingas prie Lietuvos savanorių kapų]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 18.

Palaiminti nenusilenkę : [apie žuvusius Vilniuje Sausio 13 -ąją prie Televizijos bokšto]. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 18.

Vaičiulevičienė, Birutė. Kančios dienos : [apie žuvusiųjų laidotuves Vilniuje] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 18.

Bezaras, Jonas. Jei būčiau parlamente... : [pokalbis su Šiaulių rajono valdybos nariu, Raudėnų devynmetės mokyklos direktoriumi apie Sausio 13-osios įvykius] / kalbėjosi V.Kirkutis // Laikas. - 1991, saus. 19.

Jurgilienė, Nijolė. Jie šaudo į žmones... : [Sausio 13-osios naktis Vilniuje] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 19.

Makauskas R. Lietuva! Tu gyva : [apie Sausio 13 d. tragediją Vilniuje; mitinge Kuršėnuose pagerbtas žuvusių už Lietuvos laisvę Vilniuje atminimas; Sausio įvykių metu dalis kuršėniečių išvyko į Bubius (Šiaulių r.) saugoti televizijos bokšto]. - Iliustr. // Laikas. - 1991, saus. 19.

Šilinis, Romanas. Kariškiai nerimauja : [miesto vadovų susitikimas su Šiaulių karinės įgulos atstovais] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 19.

Venckuvienė, Audra. Visi palaiko Lietuvą : [iš Šiaulių į Maskvą išsiųsta 800 telegramų] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 19.

Orentas Z. Jaunuoliai! : [Krašto apsaugos departamento Šiaulių zonos viršininko kreipimasis į Lietuvos jaunimą] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 22.

Kazlauskas R. Referendumas : [į Vilnių, saugoti svarbių objektų, išlydėta dar viena šiauliečių grupė] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 23.

Zaleskytė R. Etten Leuras tiesia ranką : [olandai žada paremti Lietuvą protesto mitingais ir medikamentais]. - Iliustr. // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 23.

Paplauskienė B. Esame susitelkę ir tvirti : [apie protesto akciją Šiaulių suaugusiųjų poliklinikoje] // Šiaulių naujienos. - 1991, saus. 24.

Vaitiekūnas R. Ištvermės! Jos dar reikės : [Šiaulių m. Vidaus reikalų sk. viršininkas apie miesto pareigūnų darbą ekstremaliomis sąlygomis] // Šiaulių naujienos. - 1991. saus. 24.

Žymantienė, Birutė. „Melskimės visi kartu. Melskimės už Lietuvą“, - pasakė Tėvas Michailas : [Šiauliuose gyvenančių rusų reakcija į tragiškuosius įvykius] // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 24.

Kirkutis V. ... Esu nelaimingas ir laimingas : [apie Lietuvos laisvę] // Laikas. - 1991, saus. 26.

Puodžiūnas A. Susimąstykime : [apie kovą už Lietuvos laisvę]. - Iliustr. // Laikas. - 1991, saus. 26.

Veršinskienė, Nijolė. Audrė pasiliko čia : [Sausio dienomis, Kauno televizijos studijoje dirbo Šiaulių dramos teatro aktorė, čikagietė A. Budrytė]. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 1991, saus. 31.

Daunytė, Giedrė. Laisvės nenužudysite! : [moksleivės iš Šiaulių laiškas desantininkui, šturmavusiam Televizijos bokštą] // Šiaulių naujienos. - 1991, vas. 1.

Ravka, Vladas. Tėvynės žaizdos : [prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] // Šiaulių naujienos. - 1991, vas. 2.

Veršinskienė, Nijolė. Ir bažnyčia, ir fronto linija : [Aukščiausiosios Tarybos gynėjams koncertavo šiauliečiai] // Šiaulių kraštas. - 1991, vas. 8.

Kudrickis P. Žemė greit duos derlių : [apie lietuvių tautos kelią į Nepriklausomybę] // Laikas. - 1991, vas. 16.

Gailius V. Doros širdys sako tiesą : [„Tauras“ nusiuntė protesto telegramą į Maskvą] // Šiaulių naujienos. - 1991, vas. 23.

Organizuojamas šiauliečių budėjimas : [šiauliečiai remia radijo ir televizijos darbuotojų protesto akciją] // Šiaulių naujienos. - 1991, kovo 14.

Григанавичюс А. Обращение к военнослужащим города Шяуляй // Šiaulių naujienos. - 1991, saus 15.

Dunauskienė, Gražina. Dienos, pažadinusios gerumo ilgesį : [radviliškiečio R.Pakalnio prisiminimai] // Šiaulių kraštas. - 1996, vas. 3.

Jelinskienė A., Plungienė O. Mintys, sugrąžinančios į aną sausį : [prisiminimai] // Šiaulių kraštas. - 1996, saus. 13.

Savanoriai mena sausį : [Radviliškio rajono Teritorinės gynybos štabo vado V.Verpetinsko ir SKAT Radviliškio kuopos vado A. Germanavičiaus bei Šiaulių rinktinės mokymo centro vyr. specialisto K. Šukio prisiminimai] // Šiaulių kraštas. - 1997, saus. 11.

Diena, kurios pamiršti negalime : [mintimis apie Sausio 13-ąją pasidalijo S.Janušonienė, A.Jelinskas, A.Stančikas] // Šiaulių kraštas. - 1998, saus. 13.

Dunauskienė, Gražina. Istorinės atminties egzaminas : [žurnalistės mintys apie Sausio 13-ąją] // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 13.

Byčienė, Dalia. "Balnokim, broliai, žirgus..." : [apie apdovanotą Sausio 13-osios medaliu žagarietį, politinių kalinių ir tremtinių vadą J.Jarulį] // Šiaulių kraštas. - 1995, saus. 13, p. 4.

Brikas, Algimantas. Naktį prieš dešimt metų : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Naujojoje Akmenėje] // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 13, p. 22.

Kumža, Alvidas. Gynėjai, pavadinti dezertyrais : [Pakruojo policijos komisaro pavaduotojo, Tardymo poskyrio viršininko A.Kumžos prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Žeimelio pasienio kontrolės poste / užrašė] J.Vansauskienė. - Portr. // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 13, p. 19.

Norkevičius, Petras. Nepriklausomybę apgynė minia : [pokalbis su kelmiškiu inžinieriumi kompiuterių specialistu P.Norkevičiumi apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Vilniuje / kalbėjosi] R.Musneckienė. - Portr. // Šiaulių kraštas. - 2001, saus. 13, p. 20.

Anikinas, Povilas. Ar gintumėte savo valstybę, kaip Sausio 13-ąją? : [pokalbis su dailininku, buvusiu Šiaulių miesto Sąjūdžio tarybos nariu P.Anikinu] / užrašė] S.Stonkienė. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2006, saus. 13, p. 2.

Sausio 13-oji - buvome, esame ir būsime : [atsiminimai apie Sausio 13-ąją]. - Aut.: Kazimieras Šavinis, Feliksas Lapukas, Jonas Tručinskas, Vilius Laužikas, Valentina Šimkuvienė, Jolantas Turskis / parengė Petras Balčiūnas, Rūta Jankuvienė, Živilė Kavaliauskaitė; Sauliaus Jankausko, Giedriaus Baranausko, redakcijos archyvo nuotr. - Iliustr. // Šiaulių kraštas. - 2006, saus. 13, p. 6-7.

Sausio 13-oji - prisiminimai, dabartis : [apie Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją, prisimena ir pasakoja Šiaulių rajono gyventojai, dalyvavę 1991metų sausio 13-osios įvykiuose]. - Iliustr. // Mūsų dienos. - 2006, saus. 13, p. 1.