Čeidienė R. Po šiurpios nakties : [mitingas Šilalėje]. - Iliustr. // Artojas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Lietuvos demokratinės darbo partijos Šilalės rajono tarybos prezidiumas. Pareiškimas : [dėl Sausio 13-osios įvykių] // Artojas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Lietuvos žemdirbių sąjungos Šilalės rajono tarybos prezidiumas. Kreipimasis : [dėl Sausio 13-osios įvykių] // Artojas. - 1991, saus. 16, p. 1.

Čeidienė R. Lietuva atsisveikina su žuvusiaisiais. - Iliustr. // Artojas. - 1991, saus. 19, p. 1, 4.

Čeidienė R. Vilnius Sausio viduryje : [šilališkio J.Lukmino pasakojimas]. - Iliustr. //Artojas. - 1991, saus. 19, p. 2.

Gudauskienė N. Akistata su mirtimi : [Šilalės vidaus reikalų skyriaus darbuotojai budėjo Vilniuje]. - Iliustr. // Artojas. - 1991, saus. 19, p. 2-3.

Ir rimtai... : [gedulo mitingas Kvėdarnoje] // Artojas. - 1991, saus. 19, p. 1.

Čeidienė R. Vilnius, Sausio 16- oji : [Sausio 13-osios įvykiai]. - Iliustr. // Artojas. - 1991, saus. 23, p. 1, 2.

Ir rimtai... : [šilališkiai į aukų šalpos fondą perveda pinigus] // Artojas. - 1991, saus. 23, p. 1.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pareiškimas : [dėl Sausio 13-osios įvykių] // Artojas. - 1991, saus. 23, p. 1.

Vasiliauskaitė V. Turime būti tvirti //Artojas. - 1991, saus. 23, p. 3.

Tamošaitienė E. Lietuva - stipri, vieninga : [prisiminimai apie Sausio 13-ąją]. - Iliustr. // Artojas. - 1992, saus. 10, p. 3.

Bartaševičienė A. Už mūsų šviesą : [Šilalės savanorių prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Šilalės Artojas. - 1995, saus. 12, p. 3.

Saja, Kazys. Istorija beldžias į mūsų širdis : [apie 1991 m. sausio 13-ąją] // Šilalės artojas. - 1996, saus. 12, p. 3.

Gražinskas G. Neatėjo mintis bėgti : [prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Šilalės Artojas. - 1997, saus. 10, p. 1.

Ūksienė, Teresė. Sausio 13-ajai // Šilalės artojas. - 1997, saus. 10, p. 1.

Bartkienė, Daiva. Žvilgsnis į Sausio 13-ąją, arba Neskani "idealų" košė. - Iliustr. // Šilalės artojas. - 1998, saus. 13, p. 1.

Toleikis, Vincas. Sausio 13-oji. // Šilalės artojas. - 1999, saus. 12, p. 7.

Bartkienė D. Pirmasis Sausio išbandymas : [Sausio 13-osios įvykius prisimena R.Beržinienė]. - Iliustr. // Šilalės Artojas. - 2001, saus. 12, p. 1, 7.

Budrienė E. “Niekam nesistengiau įtikti”... : [Sausio 13-osios įvykius prisimena šilališkis A.Kažukauskas]. - Iliustr. // Šilalės Artojas. - 2002, saus. 11, p. 1.

Balčytis, Zigmas. Tuzinas metų nuo pragariškos dienos : [Seimo nario, susisiekimo ministro Z.Balčyčio straipsnis apie atmintinus Sausio 13-osios įvykius bei Lietuvos pasiekimus per pastaruosius trylika metų] // Šilalės artojas. - 2004, saus. 13, p. 1.

Gečas, Jonas. Jonas Gečas : "Didžiuojuosi, kad esu žemaitis" : [pokalbis su krašto apsaugos viceministru J.Geču apie atmintinus Sausio 13-osios įvykius / kalbėjosi] D.Bartkienė. - Iliustr. // Šilalės artojas. - 2004, saus. 13, p. 1, 4.

Aleknaitė-Abramikienė, Vilija. Dainos tauta : [Seimo narės V.Aleknaitės-Abramikienės straipsnis, skirtas 1991-ųjų sausio 13-ajai] // Šilalės artojas. - 2005, saus. 11, p. 1, 11.

Jegelevičius L. Sausio 13-osios dalyviai : “Mes įsitikinimų žmonės” : [šilališkiai J.Linkevičius, J.Petkus]. - Iliustr. // Šilo aidas. - 2005, saus. 13, p. 1, 5.

Gudavičienė, Ona, Gedeikienė, Jurgita. Jie nebuvo išrinktieji, tik Lietuvos piliečiai : [Sausio 13-osios įvykius prisimena rajono gyventojai]. - Iliustr. // Šilo aidas. - 2006, saus. 12, p. 1, 5.

Sausio 13-ąją : [atmintis] // Šilalės artojas. - 2006, saus. 13, p. 1.

Jegelevičius, Linas. "Sausio 13 - oji man ne mažiau svarbesnė nei J.Stalino mirtis" : [Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus narės S.Lidžienės prisiminimai apie Sausio 13-ąją]. - Portr. // Šilo aidas. - 2007, saus. 15, p. 1.

Prisiminimai apie Sausio 13-ąją / parengė V.V.Landsbergis. - Aut.: V.Landsbergis, R.Sikorskis, V.Antanaitis, A.Nasvytis ir kt. . // Šilalės artojas. - 2007, saus. 12, p. 1, 11; saus. 16, p. 11; saus. 19.