„Kalba Šilutė...“ : [svarbiausių Šilutės vietinio radijo pranešimų apžvalga po Sausio 13-osios įvykių Vilniuje] // Pamarys. - 1991, saus. 15, p. 1.

Laisvės troškimo nesušaudysi : [apie pirmąsias šilutiškių išvykas į Vilnių 1991 m. sausio 13-ąją] // Pamarys. - 1991, saus. 15, p. 1.

Skutulas, Petras. Šilutė, sausio 13 d., sekmadienis : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Šilutėje : šv. Mišias bažnyčioje, rajono Tarybos surengtą mitingą]. - Iliustr. // Pamarys. - 1991, saus. 15, p. 1.

Apie padėtį rajone : [Šilutės rajono valdžios atstovų komentarai apie padėtį rajone]. - Iliustr. // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 1.

Būzienė L. Mes turim savo judų : [1991 m. sausio 13-osios įvykių Vilniuje liudininko S.Urmulevičiaus mintys] // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 2.

Deniušas, Voitechas. Broliai baltarusiai, lenkai ir rusai, vokiečiai ir žydai, armėnai ir kitų tautybių žmonės, gyvenantieji Šilutės rajone ! : [Šilutės rajono tarybos deputato kreipimasis, kviečiantis palaikyti šalies žmones, padėti išsaugoti Lietuvos nepriklausomybę] // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 4.

Mažutis, Romualdas. Išbandymas ugnimi : [Šilutės hidraulinių pavarų gamykloje dirbančių kitataučių nuomonė apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje] // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 2.

Neatsilaikysim - palaidosim Lietuvą : [žinutė apie telefoninį ryšį su Šilutės rajono gyventojų išrinktu Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatu, Lietuvos Respublikos atstovu Maskvoje E.Bičkausku ir jo perduoti žodžiai Šilutės žmonėms] // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 1.

Ragauskienė L. Kraujo lašas : [apie pagausėjusį donorų skaičių Šilutės centrinės ligoninės kraujo perpylimo stotyje] // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 4.

Ragauskienė L. „Niekada nepamiršiu...“ : [Sausio 13-osios įvykių Vilniuje metu sužeisto šilutiškio, Vilniaus universiteto studento, prisiminimai] // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 2.

Skutulas, Petras. Pritariame parlamentui, smerkiame agresorius : [apie Kintų kultūros namuose vietos ir aplinkinių kaimų gyventojų surengtą protesto mitingą prieš okupantų veiksmus]. - Iliustr. // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 1-2.

Skutulienė, Stasė. Skausmo valandą : [apie gedulą Šilutėje] // Pamarys. - 1991, saus. 17, p. 4.

Išnarauskienė, Birutė. Remiame, kuo galime : [apie Šilutės vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kolektyvo surengtą maisto siuntą Vilniuje budintiems šilutiškiams] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 2.

Jakulis, Algirdas. Kremlius meluoja, pasaulis praregi : [Sausio 13-osios įvykių apžvalga Rusijos ir kituose didžiuosiuose pasaulio laikraščiuose] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 3.

Jakulis, Algirdas. Perestroikos mirtis : [pamąstymai apie okupantų veiksmus, lietuvių tautos vienybę]. - Iliustr. // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 3.

Katilius, Bronius. Mieli šilutiškiai, brangus jaunime ! : [Lietuvos krikščionių demokratų partijos Šilutės skyriaus valdybos pirmininko pavaduotojo kreipimasis į šilutiškius, raginant nelikti abejingais laisvės siekiui] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 2.

Lauraitis, Antanas. Šūsnys telegramų : [apie padidėjusį siunčiamų ir gaunamų telegramų skaičių Šilutės rajono ryšių mazge]. - Iliustr. // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Lietuvos didvyriai : žuvusiųjų ir mirusių nuo žaizdų sąrašas (iki sausio 14 dienos 10 valandos) // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Mažutis, Romualdas. Širdžių tiltai : [apie Šilutės rajono Rusnės miestelio gyventojų išvyką į Vilnių, prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos rūmų] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 2.

Mišeikis, Vaclovas. Būkime kantrūs... : [Lietuvos valstiečių sąjungos valdybos nario kreipimasis, raginant būti kantriais ir išmintingais] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 2.

Norbertas V. Sąskaita Nr. 4700375 : [apie Lietuvos banko Vilniaus skyriuje įsteigtą Nepriklausomybės aukų fondą ir pirmuosius šilutiškių įnašus] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Sausio šešioliktoji, ketvirtoji gedulo, aukų laidotuvių diena : [Šilutės rajono kaimo žmonių mintys apie Sausio 13-osios įvykius] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Savickienė B. Vienybėje - jėga : Sausio 13-osios įvykių liudininkės pamąstymai] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 2.

Skambant varpams : [žinutė apie Sausio 13-osios aukų laidotuves Vilniuje ir gedulą Šilutėje] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Skutulienė, Stasė. Suartina Lietuvos skausmas : [apie Šilutėje gautas užuojautos telegramas iš kaimyninių šalių] // Pamarys. - 1991, saus. 19, p. 1.

Gubista, Kazys. Nepriklausomybės aikštėje - Lietuvos širdis : [reportažai apie šilutiškių išvykas į Vilnių, padėtį sostinėje]. - Iliustr. // Pamarys. - 1991, saus. 22, p. 2 ; saus. 24, p. 2 ; saus. 26, p. 3.

Karoblis, Antanas. Grėsmė tebelieka : [pokalbis telefonu su Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatu apie padėtį Vilniuje / kalbėjosi] S.Mėlinauskas] // Pamarys. - 1991, saus. 22, p. 2.

Norbertas V. Oi neverk, močiut ! : [apie Rusnės gyventojų surengtą mitingą, skirtą sausio 13-osios aukoms pagerbti] // Pamarys. - 1991, saus. 22, p. 3.

Skutulienė, Stasė. Gedulo diena mokyklose : [apie gedulo ir Nepriklausomybės rėmimo renginius Šilutės rajono mokyklose] // Pamarys. - 1991, saus. 22, p. 3.

Gečas, Stasys. Tarvydų dovana : [apie Pašyšių valstybinio ūkio Tarvydų skyriaus darbuotojų mitingą prieš sovietų armijos veiksmus Vilniuje] // Pamarys. - 1991, saus. 24, p. 1.

Leškytė, Gerdrūta. Gedulo laužai : [Vilnius po Sausio 13-osios] // Pamarys. - 1991, saus. 24, p. 2.

Purlys, Jonas. „Jei likimas lems...“ : [pokalbis su Krašto apsaugos departamento Šilutės skyriaus instruktoriumi apie padėtį Vilniuje / užrašė] S.Skutulienė // Pamarys. - 1991, saus. 24, p. 4.

Ragauskienė L. Visi norime padėti : [apie Šilutės tarpūkinės gyvulininkystės įmonės darbuotojų surengtą maisto siuntą Vilniuje budintiems žmonėms] // Pamarys. - 1991, saus. 24, p. 1.

Būdvytis B. Dvi paros sostinėje : [Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Šilutės rajono komiteto pirmininkas apie Sausio 13-osios įvykius Vilniuje] // Pamarys. - 1991, saus. 26, p. 3.

Jurginienė D. [Šilutės r.] bibliotekininkų įnašas į aukų šalpos fondą // Pamarys. - 1991, saus. 26, p. 2.

Kazlauskienė, Aldona. Nepaskandins ! : [apie Sausio 13-osios įvykius] // Pamarys. - 1991, saus. 26, p. 2.

Siekime nepriklausomybės ! : [apie Šilutės rajono politinių partijų, visuomeninių judėjimų paskelbtą kreipimąsi į rajono gyventojus dėl dalyvavimo Lietuvos gyventojų apklausoje ir pritarimo rengiamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos teiginiui „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“] // Pamarys. - 1991, saus. 29, p. 1.

Leškytė, Gerdrūta. Šilutės diena prie parlamento rūmų : [įspūdžiai iš Šilutės rajono gyventojų išvykos į Vilnių]. - Iliustr. // Pamarys. - 1991, vas. 2, p. 1-2.

Žiogas, Vytautas. Tėvynei pašaukus : [apie Šilutės hidraulinių pavarų gamyklos kolektyvo dalyvavimą Sausio 13-osios įvykiuose] // Pamarys. - 1991, vas. 5, p. 1.

Jankienė, Adelė. Už ką mes ? : [apie Žemaičių Naumiesčio ir aplinkinių kaimų gyventojų pervestas lėšas į Lietuvos nepriklausomybės gynimo fondą] // Pamarys. - 1991, vas. 7, p. 2.

Pasiryžimas ir vienybė - nenugalimi : [prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų budėjusių Stoniškių kaimo gyventojų prisiminimai] // Pamarys. - 1991, vas. 9, p. 3.

Gaigalienė, Birutė. Sausio 13-oji // Šilokarčema. - 1996, saus. 12, p. 1.

Kazlauskienė, Aldona. Sausio 13-oji // Šilokarčema. - 1996, saus. 12, p. 1.

Mėlinauskas, Stasys. Laisvės gynėjų diena : [šilutiškio V.Šopio prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Vilniuje ir Šilutėje] // Pamarys. - 1996, saus. 13, p. 1.

Matulionytė L. Prisimename... : [Šilutės raj. žmonių prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius] // Šilokarčema. - 1998, saus. 16, p. 1, 2.

[Šilutės raj.] mokytojai prisimena Sausio 13-osios įvykius // Šilokarčema. - 1999, saus. 14, p. 4.

Vaicekauskas, Vytautas. “Negalėjau būti nuošalyje” : [pokalbis su gydytoju, vienu pirmųjų Šilutės raj. Sąjūdžio tarybos narių apie 1991 m. sausio13-osios įvykius / kalbėjosi] E.Vaičekauskienė. - Iliustr. // Pamarys. - 2000, saus. 12, p. 1.

Paplauskienė, Skirmantė. Sausio 13-oji - gedulo ar pergalės džiaugsmo diena ? : [pamąstymai, prisiminimai] // Šilokarčema. - 2000, saus. 13, p. 1, 3.

Paplauskienė, Skirmantė. Sausio 13-osios vaikams rytoj - vienuoliktas gimtadienis : [Šilutės raj. moterų, gimdžiusių 1991 m. sausio 13-osios naktį, prisiminimai]. - Iliustr. // Šilokarčema. - 2002, saus. 12, p. 6.

Bielskis, Stasys. Reikia naujo Sąjūdžio... : [apie Žemaičių Naumiestyje gyvenančią mokytoją A.Jankienę, dalyvavusią 1991 m. sausio 13-osios įvykiuose Vilniuje]. - Iliustr. // Šilokarčema. - 2004, saus. 13, p. 8.

Sodonis, Saulius. Kai iškelta vėliava su juodu kaspinu : [prisiminimai apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius Šilutėje] // Šilokarčema. - 2005, saus. 14, p. 7.

Čia tie vaikai, kurie buvo prie televizijos bokšto : buvusio vidaus reikalų ministro Marijono Misiukonio, paskutinio rezervo būrio vado Ričardo Savicko prisiminimai apie Sausio įvykius. - Iliustr. // Šilokarčema. 2006, saus. 13, p. 3.

Naktį, prieš 16 metų : [mokytojo V.Šopio bei atsargos karininko J.Purlio prisiminimai apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Šilutėje ir Vilniuje / užrašė] S.Mėlinauskas // Pamarys. - 2007, saus. 12, p. 1, 15.