Visackas, Kazimieras. Kviečiame rajono gyventojus : [rajono Tarybos pirmininko kreipimasis į gyventojus ir kvietimas vykti į Vilnių saugoti Aukščiausios Tarybos bei kitų Lietuvos tautai gyvybiškai svarbių objektų] // Širvinta. - 1991, saus. 12, p. 1.

Anatolijaus Davidonio pareiškimas : [buvęs LKP rajono pirmasis sekretorius, dabar pensininkas, smerkia fašistinius metodus ir atsiriboja nuo LKP CK vadovų ir visų kolaborantų padarytų veiksmų] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 4.

Bielskis, Gintaras. Gynė visa Lietuva. - Iliustr. // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 1-2.

Brangūs rajono žmonės : [Lietuvos lenkų sąjungos Širvintų r. Barskūnų skyriaus kreipimasis] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Gerbiami rajono žmonės : [Lietuvos demokratinės darbo partijos Širvintų rajono komiteto biuro kreipimasis] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Gerbiami Širvintų krašto žmonės : [rajono Sąjūdžio tarybos kreipimasis] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Kaminskienė, Laima, Dindienė, Veronika. Pasakoja liudininkai // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 3.

Liktoravičius, Steponas. Rytas po kruvinosios nakties : [apie rajono štabo organizuojamus darbus] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 3.

Mieli rajono žmonės : [rajono Tarybos prezidiumo, Valdybos ir išplėstinio posėdžio dalyvių kreipimasis] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Nepriklausomybės aukos : [rajono žmonės dalyvavo žuvusiųjų laidotuvėse] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 2.

Ponas Prezidente! : [Lietuvos jaunimo forumo Širvintų rajono tarybos kreipimasis į M.Gorbačiovą] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 4.

Rajono štabe : [apie rajono štabo veiklą] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Rajono tarybos prezidiumo posėdis : [apie priimtą kreipimąsi į rajono gyventojus bei nutarimą nusiųsti palaikymo telegramą Lietuvos Aukščiausiajai Tarybai] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 4.

Rupeika, Benas. Šarvuočiai pravažiavo pro šalį : [pokalbis su Aukščiausios Tarybos deputatu / kalbėjosi] J.Barbaravičienė. - Iliustr. // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 2-3.

Visackas, Kazimieras. Maskva, Kremlius, Prezidentui M.Gorbačiovui : [Širvintų rajono gyventojų vardu rajono Tarybos pirmininko protestas prieš kruvinus sovietų armijos veiksmus] // Širvinta. - 1991, saus. 16, p. 1.

Atsisako politinės veiklos : LKP rajono komiteto bendrojo skyriaus vedėjo Juozo Valicko atviras pareiškimas spaudai // Širvinta. - 1991, saus. 19, p. 2.

Bielskis, Gintaras. Amžinai gyvi : [apie saus. 16 d. žuvusiųjų laidotuves, kuriose dalyvavo Širvintų rajono delegacija]. - Iliustr. // Širvinta. - 1991, saus. 19, p. 1-2.

Liktoravičius, Steponas. Tarp bendraminčių : [širvintiškiai pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę Vilniaus sporto rūmuose]. - Iliustr. // Širvinta. - 1991, saus. 19, p. 1.

Vilties pamokos : [apie saus. 17-18 d. Širvintų rajono mokyklose vykusias Vilties pamokas, kurių metu mokytojai pasakojo apie Lietuvos istoriją, skaudžius įvykius Vilniuje, mokiniai piešė piešinius, kurie bus eksponuojami prie Parlamento rūmų] // Širvinta. - 1991, saus.19, p. 2.

Dovanojo bekoną : [informacija apie tai, kad Širvintų rajono gyventojas A.Krikštaponis dovanojo bekoną žmonėms, saugojantiems Aukščiausiosios Tarybos rūmus] // Širvinta. - 1991, saus. 23, p. 3.

Palaiko Parlamentą ir Vyriausybę : Žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos Širvintų rajono įgaliotinių tarybos prezidiumo pareiškimas // Širvinta. - 1991, saus. 23, p. 1.

Visackas, Kazimieras. Maskva, Kremlius : TSRS Prezidentui M.Gorbačiovui, TSRS AT Pirmininkui A.Lukjanovui : [Širvintų rajono tarybos pirmininko kreipimasis rajono Tarybos vardu dėl neteisėtų kruvinų sovietinės kariuomenės veiksmų Lietuvoje] // Širvinta. - 1991, saus. 23, p. 1.

Gilmoras, Benas. Skausmas ir viltis : [apie Širvintų rajono kultūros namuose vykusį vakarą, skirtą pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę] // Širvinta. - 1991, saus. 30, p. 1.

Jasiukevičienė, Scholastika. ,,Perduokite ordiną žudikams“ : [daugiavaikė motina prie Aukščiausiosios Tarybos pakabino už vaikus gautą ordiną, kad jis būtų įteiktas tiems žudikams, kurie nuvarė į kapus kitų motinų sūnus ir dukrą] // Širvinta. - 1991, saus. 30, p. 3.

Kuklienė, Daiva. Taškus sudės istorija : [Lietuvos jaunimo federacijos Širvintų rajono tarybos pirmininkė užtikrina, kad rajono jaunimas nepalūš ir nepavargs, kad stos žuvusiųjų už Lietuvos laisvę vieton] // Širvinta. - 1991, vas. 2, p. 3.

Norušienė, Stanislava. Saugosime ilgą laiką : skaitytojų laiškų apžvalga // Širvinta. - 1991, vas. 2, p. 3.

Janavičienė V. Tada supratome vieni kitus // Širvinta. - 1991, vas. 11, p. 3.

Gudašis A. Ten buvome bendraminčiai : [tuomečio Krašto apsaugos departamento Širvintų raj. instruktoriaus atsiminimai apie 1991 metų sausio įvykius] // Širvinta. - 1992, saus.11, p. 3.

Janavičius, Arvydas. Medis turi augti : [atsiminimai apie 1991 metų sausio 13-osios naktį // Širvinta. - 1992, saus. 11, p. 3.

Juškienė, Renata. Paskutinė vakarienė : [širvintiškės prisiminimai apie 1991 metų sausio 12-osios vakarą] // Širvinta. - 1992, saus.11, p. 3.

Kanapienis A. Abejonių nebuvo : [atsiminimai apie 1991 metų sausio 13-osios naktį] // Širvinta. - 1992, saus.11, p. 3.

Lietuva! Šiandien vėl...” : [Širvintų raj. Sąjūdžio tarybos kreipimasis į rajono žmones] // Širvinta. - 1992, saus.11, p. 1.

Miliukienė, Danutė. Visam gyvenimui. - Portr. // Širvinta. - 1992, saus.11, p. 1, 2.

Šeši klausimai Broniui Lubiui : [Širvintų raj. Zibalų devynmetės mokyklos direktoriaus prisiminimai apie 1991 metų sausį]. - Portr. // Širvinta. - 1992, saus.11, p. 2.

Apdovanoti Sausio 13-osios medaliu : [Širvintų raj. gyventojai V.Dindienė ir A.Kanapienis] // Širvinta. - 1992, saus.18, p. 1.

Liktoravičius, Steponas. “Tada buvome vieningi”, - sako čiobiškiečiai : [Čiobiškio kaimo gyventojų atsiminimai apie Sausio įvykius]. - Iliustr. // Širvinta. - 1993, saus.12, p. 1, 3.

Grybauskas, Jonas. Atsisveikinęs su savimi : rytoj - Laisvės gynėjų diena: [pokalbis su Širvintų raj. Vileikiškių pagrindinės mokyklos direktoriumi apie 1991 metų sausio įvykius / kalbėjosi] S.Liktoravičius. - Iliustr. // Širvinta. - 1994, saus.12, p. 1.

Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [Kultūros centro kraštotyrininkė informuoja apie užsiregistravusius Širvintų rajono žmones, kurie 1991 m. sausio 13-ąją budėjo prie AT ir Vilniaus televizijos bokšto] // Širvinta. - 1995, saus.11, p. 1.

Gudašis, Alfonsas. Nerūdijančio plieno vamzdžiu : majoro Alfonso Gudašio prisiminimai apie 1991-ųjų metų sausį // Širvinta. - 1997, saus.11, p. 1-2.

Liktoravičius, Steponas. Šešeri metai. Pasidalijęs paskutiniu kąsniu, Antanas tapo stipriu ūkininku : [Širvintų raj. ūkininkas A.Krikštaponis 1991 m.sausio 13 d. budėjusiems prie AT žmonėms dovanojo bekoną]. - Iliustr. // Širvinta. - 1997, saus.11, p. 2.

Žitlinskas, Eugenijus. Mes nugalėsime // Širvinta. - 1999, saus.16, p. 4.

Žitlinskas, Eugenijus. Tėvynės ir artimojo meilė. Per laiko prizmę : [pokalbis su rajono sąjūdžio dalyviu apie 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] S.Liktoravičius. - Iliustr. // Širvinta. - 1999, saus.13, p. 1, 2.

Letukas, Aloyzas. Tuo metu buvo užmiršti nesutarimai ir barniai : [pokalbis su tuomečiu Širvintų rajono valdytoju apie 1991 m. sausio įvykius / kalbėjosi] S.Liktoravičius. - Portr. // Širvinta. - 2001, saus.13, p. 1.

Liktoravičius, Steponas. Širvintiškiai buvo aktyvūs ir budrūs : kraupiųjų įvykių dešimtmetis. - Iliustr. // Širvinta. - 2001, saus.13, p. 2.

Salickas, Juozas. Ugniagesiai su automatais : [pokalbis su Širvintų priešgaisrinės tarnybos viršininku apie 1991 m. sausio 13-ąją / kalbėjosi] V.Trumpickas. - Iliustr. // Širvinta. - 2002, saus.12, p. 1, 2.

Toločka, Egidijus. Įvykius mena tuometinis paauglys Egidijus Toločka : Sausio 13-oji - Lietuvos Laisvės gynėjų diena / kalbėjosi] S.Liktoravičius // Širvinta. - 2005, saus,12, p. 5.

Miliukaitė-Janovskienė, Aušrinė. Su Lietuvos vardu : Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [širvintiškių mintys apie Sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2007, saus. 13, p. 1-2.

Pirmasis informaciją apie sovietų agresiją Lietuvai ir pasauliui perdavė širvintiškis vairuotojas : [L.Bakšanskio atsiminimai apie 1991-ųjų sausio įvykius, kai jam teko dirbti pačiuose karščiausiuose taškuose (vežiojo užsienio žurnalistus). Jis pirmasis norvegų žurnalisto Hanso Steinfildo filmuotą medžiagą (pasinaudojęs H.Steinfildo pažymėjimu, įveikęs visas kareivių užtvaras, vos išvengęs agresoriaus kulkos) pristatė į Lietuvos televizijos operatorinę / užrašė] S.Liktoravičius. - Iliustr. // Širvintų kraštas. - 2007, saus. 13, p. 2.