Dega žvakutės, skamba varpai : [kruvinojo sekmadienio įvykius ir komentarus savo dienoraštyje užrašė skuodiškis Algis Viščiūnas] // Mūsų žodis. - 1991, saus. 16.

Lengvenis, Juozas. Ir Lietuva nori būti žmogumi // Mūsų žodis. - 1991, saus. 16.

Sendrauskienė Laima. Kruvinosios nakties įspūdžiai // Mūsų žodis. - 1991, saus. 16.

Skuodo rajono Tarybos prezidiumo kreipimasis į Skuodo rajono žmones // Mūsų žodis. - 1991, saus. 16.

Šilingis, Laimutis. Gerbiami Skuodo rajono žmonės : [Krašto apsaugos departamento Skuodo raj. instruktoriaus kreipimasis] // Mūsų žodis. - 1991, saus. 16.

Vyšniauskas, Juozas. Ištversime, laimėsime // Mūsų žodis. - 1991, saus. 16.

Žudikus pasmerkti, normaliai dirbti : [Skuodo raj. deputatų Tarybos prezidiumo, rajono valdybos, apylinkių Tarybų pirmininkų, viršaičių, rajono gamybinių organizacijų bei darbo kolektyvų vadovų susirinkimo nutarimas] // Mūsų žodis. - 1991, saus. 16.

Kurtinaitis, Juozas. Kruvinosios nakties reportažas // Mūsų žodis. - 1991, saus. 19.

Klauseikis, Juozas. Demokratiškai nusiteikę parlamentarai apie kariškių veiksmus Vilniuje ir kitose Baltijos šalyse // Mūsų žodis. - 1991, saus. 23.

Lengvenis, Juozas. Tautos širdgėla reguliuoja protą ir jausmus // Mūsų žodis. - 1991, saus. 23.

Miltenienė, Emilija. Prie Jono Basanavičiaus paminklo : [apie ylakiškių delegacijos dalyvavimą žuvusiųjų laidotuvėse Vilniuje] // Mūsų žodis. - 1991, saus. 23.

Radvilaitė, Emilija. Kelionė į Vilnių // Mūsų žodis. - 1991, saus. 23.

Vyšniauskas, Juozas. Gedulo ir vilties dienos // Mūsų žodis. - 1991, saus. 23.

Vyšniauskas, Juozas. Mūsų tautos istorija - Laisvės ir nepriklausomybės siekių istorija // Mūsų žodis. - 1991, saus. 23.

Daržinskaitė, Nina. Su užuojauta ir viltimi : [vilties ir gedulo mitingas Daukšių devynmetėje mokykloje] // Mūsų žodis. - 1991, saus. 26.

Jankus, Ambraziejus. Liepojoje degė žvakutės : [apie mitingą saus. 15 d. Liepojoje, skirtą žuvusiems už Lietuvos laisvę pagerbti, kurį organizavo Latvijos tautos fronto atstovai] // Mūsų žodis. - 1991, saus. 26.

Katinas A. Vilties diena // Mūsų žodis. - 1991, saus. 26.

Starkis, Jonas. Kaip Gruzijoje, Azerbaidžane : [apie Skuodo 1-osios vid. mokyklos mokinių ir mokytojų mitingą] // Mūsų žodis. - 1991, saus. 26.

Albaitis J. Nesakykime “Prakeikiu Motiną…” : [apie žuvusius prie TV bokšto, aukų kaltininkus] // Skuodo žodis. - 1991, saus. 31.

Vaišnoraitė Teresė. Ar tikrai jie turėjo žūti? // Skuodo žodis. - 1991, saus. 31.

Vyšniauskas Juozas. Kuo dar galime padėti Lietuvai, jos gynybai? : [tokį klausimą uždavė Mikulčių kaimo gyventoja Veronika Jazbutytė-Kniežienė] // Mūsų žodis. - 1991, vas. 9.

Girdžiūnas Kazys. Lietuvos sąjūdžio pirmojo Seimo deputatas Kazys Girdžiūnas : “Ar reikėjo sausio mėnesį kviesti žmones prie “ karštų” Vilniaus taškų?” // Skuodo žodis. - 1991, vas. 28.

Sendrauskienė, Laima. Kelyje į Sausio 13-ąją : [prisiminimai] // Mūsų žodis. - 1995, saus. 11.

Verbliugevičiūtė-Sendrauskienė, Laima. Sausio 13-oji : naktis tęsėsi amžinybę // Mūsų žodis. - 2006, saus. 13, p. 1.

Anužytė, Agnė. Kur laisvė, ten ir lygybė : [apie ylakiškius, dalyvavusius 1991 m. sausio 13-osios įvykiuose Vilniuje] // Mūsų žodis. - 2007, saus. 12, p. 1.