Bogdanskis, Jonas. Laisvės siekimas neblėsta // Galvė. - 1991, saus.10, p.2.

Lietuva pavojuje : [kvietimas budėti prie AT rūmų nuo sausio 13 d. 23 val. iki sausio 14 d. 12 val.] // Galvė. - 1991, saus. 12, p. 1.

Mes važiuojame! : [“Galvės” redaktoriaus pranešimas skaitytojams, kad nebus išleistas laikraščio “Galvė” sausio 15 d. numeris, nes visas redakcijos kolektyvas išvyksta budėti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų] / “Galvės” redaktorius // Galvė. - 1991, saus.12, p.1.

Rudys, Romualdas. Vyriausybės krizė - parlamento krizė : [pokalbis su AT deputatu R.Rudžiu] / kalbėjosi Rima Dovydėnaitė // Galvė. - 1991, saus. 12, p. 1.

Telegrama TSRS AT : [Trakų rajono Tarybos prezidiumo telegrama SSRS AT, nesutinkančia atstatyti Lietuvoje SSRS Konstitucijos veikimą] / Trakų rajono Tarybos prezidiumas // Galvė. - 1991, saus. 12, p.1.

Almantas, Algirdas. Kruvinos diktatoriaus rankos : [apie 1991 sausio 14 d. gedulo mitingą Auštadvaryje ] // Galvė. - 1991, saus.16, p. 2.

Atviras laiškas M. Burokevičiui ir jo parankiniui rajone V.Genzurui / LDDP rajono tarybos sekretoriatas, Trakų miesto VK, Rajono statistikos skyrius // Galvė.- 1991, saus.16, p.1.

Juodviršis, Edmundas. Nerimo diena, nerimo naktis : [apie 1991 sausio 12 -13 d. įvykius] // Galvė. - 1991, saus.16, p. 3.

“Galvė”, “Trakų žemė”! Dalijamės bendru skausmu // Galvė. - 1991, saus. 16, p. 1.

Pareiškimas : [Lietuvių lenkų sąjungos Trakų sk. valdybos protestas prieš jėgos naudojimą Lietuvoje sprendžiant politines problemas] / LLS Trakų sk. valdyba // Galvė. - 1991, saus. 16, p.1.

Pareiškimas TSRS AT sesijai / Trakų miesto ir rajono gyventojų gedulo mitingo, įvykusio sausio 15 d. 12.30 val Trakuose, dalyviai // Galvė. - 1991, saus.16, p. 2.

Šliužas, Kazys. Baimės akys mažos // Galvė. - 1991, saus.16, p. 3.

Vercinkevičiūtė, Aušra. Visi keliai - į Vilnių // Galvė. - 1991, saus.16, p. 2.

Zapolskienė Austra. Gedulo dienos // Galvė. - 1991, saus.16, p. 3.

Zurlys, Saulius. Mes visi kartu : [Gedulo mitingas Trakuose 1991 sausio 15 d.] // Galvė. - 1991, saus.16, p. 2.

Jončas, Vytautas, Girdziušas, Alfredas. Žiema, laužai, barikados. - Iliustr. // Galvė. - 1991, saus.19, p. 3.

Zurlys, Saulius. Mūsų rajone ramu // Galvė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Girdziušas Alfredas. Vilnius. Katedros aikštė. 1991 sausio 16 d. Gedi visa Lietuva : [fotoreportažas] // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 2.

Kvietkauskas, Vytautas. „Kiek tau dar reikia aukų?..“ : [pokalbis su AT deputatu V.Kvietkausku] / kalbėjosi E.Juodviršis // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 2.

Lietuvos demokratinės darbo partijos Trakų rajono komiteto biuro pareiškimas // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 2.

Nemeikaitė, Sigita. „Lietuvos įvykiai tikrina pasaulio moralę“ (K.Prunskienė) : [apie įvykusią Lietuvos žurnalistų sąjungoje ekspremjerės K.Prunskienės spaudos konferenciją] // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Šliužas, Kazys. Vilties pamokos // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Tvirčiau suglauskime pečius : [kvietimas budėti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų] / „Galvės“, „Trakų žemės“ inf. // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 1.

Vaintraubas, Saliamonas. Kariškių veiksmai Lietuvoje // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 3.

Vilnius. Katedros aikštė. 1991 m. sausio 16 d. Gedi visa Lietuva. - Iliustr. // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 2.

Zapolskienė, Austra. Laikykimės ramybės ir ryžto! // Galvė. - 1991, saus. 22, p. 3.

Bogdanskis, Jonas, Čėsna, Romualdas, Girdziušas, Alfredas. Čia plaka Lietuvos širdis // Galvė. - 1991, saus. 24, p. 3.

Mackelytė, Aldona. Ir šventė, ir gedulas - greta // Galvė. - 1991, saus. 24, p. 1.

Mišaikis, Jonas. Meilės ir vilties pamoka // Galvė. - 1991, saus. 24, p. 3.

Baumyla, Juozas. Jau matau Lietuvą laisvą // Galvė. - 1991, saus. 29, p. 1.

Vitkauskas, Pranas. “Kur galva krito - rožė pražydo…” // Galvė. - 1991, saus. 29, p.1.

Dovydėnaitė, Rima. “Perduokite Lietuvos Nepriklausomybės fondui” // Galvė. - 1991, saus. 31, p. 1.

Vilkišius, Vytautas. Karas!.. // Galvė. - 1991, vas. 9, p. 3.

Dovydėnaitė, Rima. Tragiškų įvykių kronika : [apie A.Girdziušo fotografijų, atspindinčių 1991 sausio įvykius, parodą Trakų kultūros rūmuose] // Galvė. - 1991, kovo 2, p. 2.

Sadukas, Algimantas. „Mes kalbėsim, kol būsim gyvi...“ : [ilgamečio Lietuvos radijo diktoriaus A.Saduko prisiminimai apie sausio 12-13 d. įvykius] / užrašė K.Pranckevičius // Galvė. - 1992, saus. 14, p. 2.

Vilnius. 1991-ieji. Sausis : [fotoreportažas ir prisiminimai] / R.Lankas, G.Valainis, S.Patašius, V.Paškauskas // Galvė. -1992, saus. 14, p.1, 2.

Zapolskienė, Austra. Kokie mes artimi : [prisiminimai apie Sausio 13-ąją] // Galvė. -1992, saus. 17, p. 1.

Chodosevičius, Romas. Tądien, kai buvome gyvi, bet jau ne visi... : [pokalbis su SKAT Vilniaus rinktinės 1-ojo bataliono vadu, apdovanotu Lietuvos laisvės gynėjų - Sausio 13-osios medaliu] / kalbėjosi S.Nemeikaitė // Galvė. -1993, saus. 12, p. 1.

Tą baisiąją sausio 13-osios naktį… : [trakiškės J.Buivienės-Vercinkevičiūtės prisiminimų apie 1991 sausio 13-ąją ištrauka iš knygos "Lietuva: 1991 01 13 (dokumentai, liudijimai, atgarsiai)"]. - Iliustr. // Trakų žemė. - 2004, saus. 17, p. 1.