“Rajono Tarybos prezidiumo posėdyje…” : [apie susidariusią politinę padėtį Lietuvoje ir Ukmergės raj.] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 12, p. 1.

Brangūs Lietuvos pedagogai, moksleiviai, tėveliai : [ministro D.Kuolio kreipimasis] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 15, p. 4.

Griškevičius, Kęstutis. Netikėkim apgaule - tikėkim savo valia // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 15, p. 3.

Į rajono gyventojus : sunkiausių Lietuvai išbandymų dienomis Ukmergės rajono Tarybos deputatų kreipimasis // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 15, p. 1.

Neužgesk, vilties žvakele : [apie Ukmergėje prie Nepriklausomybės paminklo vykusį gedulingą mitingą] / R.Griškevičienės ir A.Krištaponio fotoreportažas. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 15, p. 1.

Gudeliauskas, Juozas. Žemdirbių protestas : [apie Ukmergės rajono valdybos posėdžių salėje vykusį ūkių ir juos aptarnaujančių organizacijų vadovų pasitarimą Sausio 13-osios įvykiams bei politinei situacijai Lietuvoje aptarti] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Ežerskytė, Loreta. Gedulo dienos Lietuvoje : tokia naktis nepasikartos! - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 1.

Kaniūtė, Auksė. Gedėjo su visa Lietuva : [ukmergiškiai dalyvavo žuvusiųjų laidotuvėse] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Kubiliūtė, Zonė. Tiki Lietuva : [apie Ukmergės pagalbinės mokyklos-internato dir. E.Kliaugienės perduodamą objektyvią informaciją bičiuliams Maskvoje apie įvykius Lietuvoje] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Murauskas, Mykolas. Būkime protingi : [Ukmergės raj. Vidaus reikalų skyriaus viršininko pavaduotojo kvietimas išsaugoti rimtį] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Nekrošius, Jonas, Troškienė, Eugenija, Bakutis, Algimantas. Nereikia panikos : [pokalbis su Rajkoopsąjungos valdybos pirm. J.Nekrošiumi, Duonos kombinato dir. E.Troškiene, Sviesto gamyklos dir. A.Bakučiu apie pagalbą Vilniui aprūpinant būtiniausias maisto produktais / kalbėjosi] G.Kazielienė // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Paaukojo fondui : [Ukmergės raj. Kelių tiesimo įmonės darbuotojai paaukojo Nepriklausomybės aukų šalpos fondui] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 2.

“Savaitę Lietuva pradėjo gedėdama savo vaikų…” : [ukmergiškės pensininkės V.Imbrasienės mintys apie tragiškus Sausio 13-osios įvykius] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 1.

Šataitė, Giedrė. Budėjo ir ukmergiškiai : [apie gyventojų išvykas į Vilnių] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 17, p. 2.

Aukštuolis, Rimantas. Pavojus mus suvienijo // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 2.

Čepkauskas, Rolandas. Svarbiausias siekis - nepriklausomybė : [pokalbis su Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės tarybos pirmininku apie partijos poziciją į pastarojo meto įvykius Lietuvoje / kalbėjosi] Z.Stundžytė // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 2.

Gervinskas, Algis. Priverstiniai apmąstymai : [apmąstymai, kas kaltas dėl Sausio 13-osios įvykių] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 4.

Grebliauskaitė, Rasa. Medikai pasiruošę : [apie Ukmergės raj. medikų bei kraujo perpylimo stoties darbą sausio dienomis] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 2.

Incidentas su kariškiais : [apie incidentą tarp kariškių ir Ukmergės raj. automobilių inspekcijos darbuotojų] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 2.

Kaniūtė, Auksė. Barikadose : [apie Ukmergės autotransporto įmonės skiriamus autobusus rajono gyventojų išvykoms į Vilnių] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 2.

Liepuonis, Petras. Mėginimai pakartoti istoriją // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 1.

“Naktis visada baigiasi…” : [Ukmergės bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už žuvusiuosius]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Neramių dienų kronika : [apžvelgiami sausio 11-17 d. įvykiai] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Padėjo gėles kareiviai : [apie keturių gruzinų kareivių, tarnaujančių vienoje iš Ukmergės raj. dislokuotų karinių dalių, solidarumą su Lietuvos tauta] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 1.

Šilinienė, Danutė. Gauskit, trimitai, auštantį rytą : [ukmergiškiai vyko į Vilnių pagerbti žuvusiųjų] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 4.

Zaleckaitė, Stasė. Gedulo ir vilties pamokos : [apie visose Ukmergės raj. mokyklose vykusias Gedulo ir vilties pamokas] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 19, p. 2.

Jastramskienė, Loreta. Dar nespėjome : [apie Sausio 13-osios aukas] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 23, p. 2.

Prašome atsiliepti liudininkus : [Ukmergės raj. vyriausiojo prokuroro J.Pupkio kvietimas atsiliepti saus. 11-13 d. įvykių Vilniuje liudininkus] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 23, p. 2.

Saja, Kazys. Kaip upė į marias… - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 23, p. 2.

Totorenkienė, Erika. Lietuva verkia // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 23, p. 2.

[Įnašai] : [Ukmergės raj. įmonių, organizacijų, pavienių asmenų paaukoti pinigai Nepriklausomybės gynimo fondui] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 26, p. 1.

“Kartanėnų, Skominėlių, Inkilų…” : [Ukmergės raj. kaimų gyventojų paaukoti pinigai Nepriklausomybės gynimo fondui] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 26, p. 1.

Stramskytė, Kristina. Nukentėjusių kol kas nėra : [Ukmergės centrinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojo gydymo reikalams V.Spruogio informacija] // Gimtoji žemė. -1991, saus. 26, p. 3.

Vaitkienė, Eugenija. Renkamos aukos : [apie aukų rinkimą Ukmergės raj. Nepriklausomybės gynimo fondui] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 26, p. 1.

Morkūnas, Vladas. Netikros ašaros : [apie sovietų armijos agresiją bei skleidžiamą dezinformaciją] // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 30, p. 3.

Stundžytė, Zita. Laiko pulsas : sausis : publicistinės pastabos. - Portr. // Gimtoji žemė. - 1991, saus. 30, p. 1.

“Lietuvos gynybos fondui…” : [Ukmergės raj. Lyduokių gyventojai aukoja Nepriklausomybės gynimo fondui] // Gimtoji žemė. - 1991, vas. 2, p. 1.

Nepriklausomybės gynimo fondas : [fondo nuostatai, fondo lėšų panaudojimas Nepriklausomybės gynėjų aukų šeimoms bei nukentėjusiems nuo agresijos šelpti] // Gimtoji žemė. - 1991, vas. 6, p. 4.

Pupka, Justinas. Būkime stiprūs : [apie nuo vas. 1 d. įvestą SSRS vidaus ir reguliariosios kariuomenės patruliavimą] // Gimtoji žemė. - 1991, vas. 6, p. 1.

Saja, Kazys. Sudie, sausi… sveikas, vasari! : [AT deputato padėkos žodžiai ukmergiškiams už aukas Nepriklausomybės gynimo fondui] // Gimtoji žemė. - 1991, vas. 6, p. 2.

Stundžytė, Zita. Skausmas dar neatlėgo : [apie renginį Ukmergės antrojoje vid. mokykloje] // Gimtoji žemė. - 1991, vas. 13, p. 3.

Stundžytė, Zita. Širdimi išgyventa : [apie Ukmergės raj. Želvos vid. mokyklos moksleivių ir pedagogų išvyką į Vilnių] // Gimtoji žemė. - 1991, vas. 13, p. 3.

Navickienė, Albina. Apmąstymai po Sausio 13-osios… // Gimtoji žemė. - 1991, kovo 6, p. 3.

Kazielienė, Genovaitė. Kaip liepė širdis… : [apie Ukmergės raj. Kraupėnų kaimo gyventoją J.Simanavičių, parėmusį maistu tragiškųjų sausio naktų budėtojus]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1992, saus. 11, p. 1.

Kazielienė, Genovaitė. Nugalėjo be ginklo : [ukmergiškio V.Mulevičiaus prisiminimai apie Sausio 13-osios įvykius]. - Portr. // Gimtoji žemė. - 1993, saus. 12, p. 2.

Saja, Kazys. Istorija beldžias į mūsų širdis : [apie 1991 m. sausio 13-osios įvykius]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 1996, saus. 13, p. 1.

Stundžytė, Zita. “Skauda - vadinasi esi gyvas” // Ukmergės diena. - 1996, geg. 4, p. 7.

Jastramskis, Deimantas. Užgesusi sausio saulė : [apie 1991 m. sausio įvykius]. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 1997, saus. 11, p. 1.

Giedraitis, Edvardas. Sausio tryliktajai // Gimtoji žemė. - 1998, saus. 13.

Saja, Kazys. Mūsų laisvės kaina : Sausio 13-osios atminimas. - Portr. // Ukmergės diena. - 1999, saus. 12.

Griškevičius, Kęstutis. Pastabos paraštėse : [1991 m. sausio mėnesio laikraščio “Gimtoji žemė” publikacijų apžvalga] // Gimtoji žemė. - 2000, saus. 13, p. 2.

Pėšina, Arvydas. Sausio 13-oji ukmergiškiams : [politinių kalinių S.Žižio ir J.Žižienės atsiminimai apie tragiškuosius Sausio įvykius]. - Iliustr. // Ukmergės diena. - 2000, saus. 13, p. 1.

Stundžytė, Zita. Devyniasdešimt pirmųjų Sausis Ukmergėje : [1991 m. saus. 8 - vas. 9 d. įvykių kronika]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2000, saus. 13, p. 1, 3.

Kazielienė, Genovaitė. Gynė ir vaikų, anūkų ateitį… : [apie ukmergiškę V.Kaselienę, dalyvavusią tragiškuose Sausio 13-osios įvykiuose]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2003, vas. 15, p. 3.

Griškevičius, Kęstutis. Laiko rožančius arba karoliai : [pamąstymai 1991-ųjų metų Sausio 13-osios įvykių tema]. - Iliustr. // Gimtoji žemė. - 2006, saus. 12, p. 3.

Žurauskienė, Jolita. Sausio tryliktoji gyva ukmergiškių prisiminimuose : [apie Lietuvos laisvės gynėjų dienos 16-ąsias metines, Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos Ukmergės skyriaus (pirmininkė N.Kaselienė) narius, kurie gynė šalies nepriklausomybę ir kurie apdovanoti Vyčio kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osios medaliais: V.Mulevičių, R.Aukštuolį, V.Kaselienę bei daugelį kitų ukmergiškių, aktyviai dalyvavusių Sausio 13-osios įvykiuose]. - Iliustr. // Ukmergės žinios. - 2007, saus. 13, p. 1, 11.