Svilienė O. Tikėjimas, Meilė, Viltis : [apie Zarasų bažnyčioje laikomas šv. Mišias už Tėvynę Lietuvą] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 15, p. 1.

Varniškėnas V. Ne pašaliniai stebėtojai : [apie Zarasų valst. melioracijos įmonės žmonių norą vykti prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 17, p. 1.

Brazauskas, Klemensas. Išbandymas : [apie Sausio 13-osios aukas] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 22, p.1.

Guzejeva, Liucija. Žvilgsnis iš šalies : [atgarsiai apie Sausio 13-osios įvykius] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 22, p. 2.

Kačkienė, Ona. Aukos Tėvynei akivaizdoje : [apie Zarasuose tylos minute pagerbtus žuvusiuosius už Nepriklausomybę] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 22, p. 1.

Šerėnas Valdas. Viltis ir nerimas : [apie Sausio 13-osios įvykius] // Zarasų kraštas. -1991, saus. 22, p. 1-2.

Varniškėnas V. “Mes dar gyvi…” : [apie Dusetose įvykusį mitingą žuvusiems už Nepriklausomybę pagerbti] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 22, p.1.

Andriūnas, Juozas. Garbė Jums per amžius // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 24, p. 1-2.

Bagdanskas J., Čėsna R. Čia plaka Lietuvos širdis // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 24, p.2.

Vaiginis K. Kartu su visa Lietuva : [apie zarasiškių išvyką į Vilnių paminėti sausio 16-osios - Lietuvos gedulo ir vilties dienos] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 24, p. 1.

Piurko, Mykolas. Tikslas - laisva Lietuva : [apie žuvusiuosius už Lietuvos nepriklausomybę] // Zarasų kraštas. - 1991, saus. 31, p. 1.

Atsiminimai - gyvi ir skaudūs : [J.Marcinkevičiaus, S.Ivanausko, J.Vaičiūnaitės, A.Štrimaičio, S.Žalkausko, P.Vitkūno, Z.Melčerek ir A.Tumėnienės prisiminimai] // Zarasų kraštas. - 1992, saus. 11, p. 2.

Kačkienė, Ona. Ko ilgimės minėdami : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] // Zarasų kraštas. - 1998, saus. 30, p. 1.

Kareiva, Romanas, Stasys. Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena : [atsiminimai] // Zarasų kraštas. - 2002, saus. 11, p. 2.

Kareiva, Romanas, Stasys. Beginkliai nugalėjo : [atsiminimai apie Sausio 13-osios įvykius] // Zarasų kraštas. - 2003, saus. 10, p. 2.

Istorinių dienų aidai : [prisiminimai apie 1991 m. sausį] // Zarasų kraštas. - 2004, saus. 2, p. 2.