D.Januškienės, budėjusios 1991 m. sausio 12–13 d. prie Aukščiausiosios Tarybos, nuotraukos

 

Gauta 2006 m. sausio 14 d.